Tên thương hiệu

Viet Thai International Careers - VTI Group

Địa chỉ

123 – 127 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, District 2

Trang tin việc làm chính thức từ Tập đoàn Việt Thái Quốc Tế: Highland Coffee, Hardrock Cafe, Pho24, ALDO, Swarovski, MyMart, Pho Viet
 

Làm theo ca - <1 năm

Cashier - Hard Rock Cafe

123 – 127 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, District 2

5,000,000 - 7,000,000 vnd