Tên thương hiệu

Công ty TNHH Unicare

Địa chỉ

8/1 Đồng Nai, Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Toàn thời gian - 1-2 năm

Sale Admin/ Nhân viên kinh doanh

8/1 Đồng Nai, Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

7,000,000 - 8,000,000 vnd

Toàn thời gian - Không kinh nghiệm

Nhân viên vệ sinh tạp vụ

8/1 Đồng Nai, Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

3,980,000 - 5,000,000 vnd