Tên thương hiệu

Tuyển Dụng 2F

Địa chỉ

99 Nguyễn Huệ, Bến Nghé

If you’ve got ambition,ideas, and want to work somewhere that is “always casual, always fun”, 2F is for you. Our team believes no matter who you are or where you’re from, if you strive to make us better, we’ll strive to make you better!
 

Hiện tại các vị trí tại Tuyển Dụng 2F đã đầy đủ.
Gửi tin nhắn cho nhà tuyển dụng để tìm cơ hội cho bạn.

Gửi tin nhắn Beta