DISON Investment Company

DISON Investment Company

02 Nguyễn Khắc Viện, Tân Phú, Quận 7, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn thời gian

Sales Executive

Đăng nhập để xem mức lương

Chức Danh Sales Executive
Địa chỉ 02 Nguyễn Khắc Viện, Tân Phú, Quận 7 Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Lương Đăng nhập để xem mức lương
ngành nghề
Cấp bậc
Kinh nghiệm
Thời gian
Mon - Fri, 8:30 am - 5:30 pm, Sat, 8:30 am - 11:50 am, lunch time: 11:50 am - 12:50 pm

Kỹ Năng Yêu Cầu Job Responsibilities: • Find out potential clients (buyers, suppliers) • Support, take care of clients’ accounts • Introduce, guide clients how to use ODA.vn platform perfectly and clearly. • Others tasks will be discusses while interview Chi tiết công việc: • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Người mua, Nhà Cung Cấp) • Quản lý, chăm sóc tài khoản của khách hàng • Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng sử dụng nền tảng ODA một cách rõ ràng và dể hiểu • Sẽ thảo luận chi tiết hơn khi phỏng vấn.

Mô Tả Công Việc Job Description Looking for the potential clients to help them know clearly how ODA operates, simplifies their order process, and what ODA can make to improve their business by our service, data. Communicate, handle with clients to find out the problems and develop ODA platform (application, website). Cooperate with other members to spread ODA. Mô tả công việc Tìm kiếm khách hàng tiềm năng để giúp họ hiểu rõ cách vận hành của ODA, đơn giản hoá quá trình đặt hàng, và trợ giúp phát triển kinh doanh của họ thông qua dịch vụ, và dữ liệu của mình. Trao đổi, giải quyết các vấn đề xảy ra với khách hàng và cải thiện nền tảng ODA (ứng dụng, website). Cộng tác với các nhân viên khác để mở rộng ODA.

Điều Kiện và Phúc Lợi Benefits: • Lunch, parking allowance • Benefits for employee will be counted according to Vietnamese Labour Laws • Monthly lunch meal with colleagues • Working hours: Mon – Fri, 8.30 a.m – 5.30 p.m, Sat, 8.30 a.m – 11.50 a.m (lunch time: 11.50 a.m – 12.50 p.m) • Salary: VND 7,000,000 – 13,000,000 (negotiable), commission VND 500,000 for a new using client Quyền lợi: • Hỗ trợ tiền ăn trưa và phí giữ xe • Hưởng quyền lợi người lao động theo Luật Lao Động của Việt Nam • Bữa trưa công ty hàng tháng • Thời gian làm việc: thứ Hai – thứ Sáu, 8h30 – 17h30, thứ Bảy, 8h30 – 11h50 (nghỉ trưa 1 tiếng: 11h50-12h50) • Lương: VND 7,000,000 – 13,000,000 (thương lượng), hoa hồng 500,000 VNĐ đối với một khách hàng sử dụng mới.

Từ khóa #nhân viên kinh doanh #sales executive