Trà đào Mo-Mo

Trà đào Mo-Mo

401B Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

bán thời gian, Làm theo giờ, Toàn thời gian, Linh động, Làm theo ca

Phục vụ

Đăng nhập để xem mức lương

Chức Danh Phục vụ
Địa chỉ 401B Trần Phú, Phường 7, Quận 5 Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Lương Đăng nhập để xem mức lương
ngành nghề
Cấp bậc
Kinh nghiệm
Thời gian

Kỹ Năng Yêu Cầu Chăm chỉ nhanh nhẹn ngoan hiền

Mô Tả Công Việc Phục vụ

Điều Kiện và Phúc Lợi 20k/h lễ tết x2 thưởng doanh số . Chuyên cần

Từ khóa #đầu bếp #việc làm tết #Phục vụ