Đặc sản Bình Định Bà Tròn

Đặc sản Bình Định Bà Tròn

8/44 Đinh Bộ Lĩnh, P24 Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Làm theo giờ

Nhân viên đóng gói sản phẩm part-time

Đăng nhập để xem mức lương

Chức Danh Nhân viên đóng gói sản phẩm part-time
Địa chỉ 8/44 Đinh Bộ Lĩnh, P24 Bình Thạnh Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Lương Đăng nhập để xem mức lương
ngành nghề
Cấp bậc
Kinh nghiệm
Thời gian
Từ 6-9g sáng từ T2-CN Cận Tết Làm từ 6g sáng tới 5g chiều, từ 22AL tới 29AL

Kỹ Năng Yêu Cầu Đúng giờ, nhanh nhẹn và chịu khó.

Mô Tả Công Việc Công việc: - Phân loại hàng hóa - Bỏ hàng vào bịch - Cột hàng - Sắp xếp hàng hóa cửa hàng Công việc đơn giản, nhẹ nhàng.

Điều Kiện và Phúc Lợi Thưởng tháng nếu làm tốt và chuyên cần

Từ khóa #nhahang banthoigian parttime sinhvien #Phục vụ #cuahang #donggoisanpham