Toàn thời gian

Imperial Boat Hotel

4,500,000 - 10,000,000 vnd

Thương hiệu

Imperial Boat Hotel

Chức danh

Imperial Boat Hotel

Địa điểm

48 Điện biên phủ , Hồ Chí Minh

Lương

4,500,000 - 10,000,000 vnd

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Thời gian

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Mô tả

Ms: 0904.991.750

Việc làm tương tự gần Imperial Boat Hotel

Xem tất cả