Toàn thời gian

Giám Sát Đào Tạo F&B

15,000,000 - 18,000,000 vnd

Thương hiệu

TNHH Big Belly

Chức danh

Giám Sát Đào Tạo F&B

Địa điểm

Trần Cao Vân, Quận 1, Hồ Chí Minh

Lương

15,000,000 - 18,000,000 vnd

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Thời gian

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Yêu cầu

- Có kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo hệ thống chuỗi nhà hàng. - Có kinh nghiệm xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống E-learning và các công cụ đào tạo online. - Có kinh nghiệm phối hợp với các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước để triển khai và ứng dụng các chương trình đào tạo mới - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty về F&B, chuỗi hệ thống…

Mô tả

- Đảm bảo vận hành và quản lý Phòng Đào tạo theo đúng định hướng mục tiêu đã được duyệt của Phòng Đào tạo. - Đào tạo đội ngũ nhân viên Phòng Đào tạo theo đúng tiêu chuẩn công ty. - Phối hợp các Phòng/Ban chuyên trách để xây dựng và vận hành hệ thống, nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực cho công ty. - Xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty như: khối vận hành nhà hàng, phòng công nghệ, phòng hành chánh nhân sự, phòng marketing… và gắn kết với công ty lâu dài. - Phối hợp Phòng Nhân sự và tham mưu Ban Giám đốc việc hoạch định lộ trình nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp, xây dựng thông qua đào tạo đội ngũ kế thừa cho nhân viên và các cấp quản lý trong Công ty. - Phối hợp với các đơn vị đào tạo, đào tạo nghề chuyên nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng, triển khai có chọn lọc những chương trình đào tạo chất lượng, phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty. - Phối hợp với các Phòng ban chuyên môn xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning), làm nền tảng để phát triển công nghệ đào tạo đa phương tiện cho nguồn nhân lực Công ty. - Phối hợp với các Phòng ban chuyên môn và tham mưu Ban Giám đốc các chiến lược và chính sách đào tạo cho các cửa hàng Nhượng quyền trong và ngoài nước theo chiến lược phát triển Công ty. - Làm việc và trao đổi với các phòng ban về nội dung các tiêu chuẩn về dịch vụ nhà hàng trong toàn hệ thống, bao gồm HTCH và HTNC

Điều Kiện và Phúc Lợi

Đóng Bảo hiểm xã hội Full lương

 

Việc làm tương tự gần TNHH Big Belly

Xem tất cả