Toàn thời gian

Cleaning Manager

8,000,000 - 14,000,000 vnd

Thương hiệu

Builwork Vietnam

Chức danh

Cleaning Manager

Địa điểm

10F Beautiful Saigon, 2 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, Hồ Chí Minh

Lương

8,000,000 - 14,000,000 vnd

Cấp bậc

Thời gian

Working time: You should be available and reliable as work schedule varies up to 48 hours/week. The rest day may alternate depending on the schedule. Sometimes you may be requested to perform paid overtime. 
Thời gian làm việc: Bạn nên có mặt và đáng tin cậy vì lịch làm việc thay đổi tới 48 giờ / tuần. Ngày còn lại có thể thay thế tùy theo lịch trình. Đôi khi bạn có thể được yêu cầu thực hiện chi trả tiền ngoài giờ cho tạp vụ.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Yêu cầu


About you/Yêu cầu: • Able to follow instructions carefully and follow up with tasks without reminder • Có thể làm theo hướng dẫn một cách cẩn thận và theo dõi các nhiệm vụ mà không cần nhắc nhở • Communicate clearly and a good leader • Giao tiếp tốt với tạp vụ và là một người quản lý giỏi • Work quickly but also carefully • Giải quyết công việc nhanh chóng nhưng cẩn thận • Polite and respectful • Tác phong lịch sự và tôn trọng • Have good experience in cleaning techniques. • Có kinh nghiệm với các công cụ vệ sinh • Very good physical fitness • Có thể lực tốt • Availability to travel as required • Sẵn sàng di chuyển khi có yêu cầu Experience/ Education Kinh nghiệm/ Học Vấn • Either: 6 years' experience in the position of cleaner and/or 2 years’ experience in the position of cleaning manager. • Hoặc là: 6 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên tạp vụ và / hoặc 2 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý tạp vụ. • At least graduated from High-School. • Tốt nghiệp ít nhất là phổ thông trung học • Able to use word, excel and email. • Có khả năng sử dụng word, excel và email • At least medium English ability would be very useful but not essential if you have a lot of other skills. • Kỹ năng tiếng Anh (ít nhất ở mức trung bình) sẽ rất hữu ích nhưng không cần thiết nếu bạn có nhiều kỹ năng khác. Other/ Yêu cầu khác • Male or Female • Nam hoặc Nữ • 25-45 years’ old • 25-45 tuổi • No criminal record • Không có tiền án tiền sự • Good health • Sức khỏe tốt • Has own motorbike • Có xe máy cá nhân

Mô tả

Duties involve/ Nhiệm vụ : • Cleaning/ Vệ sinh • Traveling around Ho Chi Minh and Surrounding areas/ Có thể di chuyển xung quanh khu vực Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận • Support with the recruitment of cleaners/ Hỗ trợ tuyển dụng tạp vụ • Order/ stock chemicals and equipment/ Đặt và theo dõi trang thiết bị hóa chất vệ sinh • Preparing the cleaning checklists/Khảo sát & lên danh sách công việc tạp vụ khi có dự án mới • Support with the shift schedule/ Hỗ trợ với các ca thay thế • Training the cleaners/ Huấn luyện tạp vụ • Quality control & inspections / Kiểm soát và giám sát chất lượng dịch vụ • Coordinate the Cleaners / Phối hợp với tạp vụ • Process feedback from customers/ Xử lý phản hồi từ khách hàng • Ensuring the cleaners comply with the company policy/ Cam kết nhân viên tạp vụ tuân theo chính sách công ty • Supervising deep cleaning activities / Giám sát hoạt động vệ sinh huyên sâu định kỳ • Assist with other duties and tasks as required/ Hỗ trợ các nhiệm vụ và công việc khác theo yêu cầu While this is a managerial position, you will still also be required to perform cleaning and should be accustomed to physical work and have good fitness and stamina. Mặc dù đây là một vị trí quản lý, bạn vẫn sẽ được yêu cầu thực hiện vệ sinh và nên quen với công việc thể chất, có thể lực và sức chịu đựng tốt.

Điều Kiện và Phúc Lợi

Salary: 8,000,,000,000/month Mức lương : 8,000,,000,000/tháng 1-month bonus Lương tháng days’ annual leave 12 ngày phép năm

Việc làm tương tự gần Builwork Vietnam

Xem tất cả