Toàn thời gian, Làm theo ca

Bartender/Barista

5,000,000 - 7,000,000 vnd

Thương hiệu

Café Marcel

Chức danh

Bartender/Barista

Địa điểm

96 Nam Ky Khoi Nghia, Hồ Chí Minh

Lương

5,000,000 - 7,000,000 vnd

Kinh nghiệm

Thời gian

Morning shift: 7am - 3pm Night shift: 3pm - 11:30pm Split shift: 9am - 2pm and 6pm - 11pm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Yêu cầu

- Decent level of conversational English - Punctual - Friendly, good attitude - Attention to details - Hard and fast working

Mô tả

- Clean and set up bar section - Keep hygiene - Check and retock drinks and ingredients - Check expiered date to all of products - Greeting - Understand clearly the menu and be able to recommend customer - Wash dirty glasses/cups - Create drinks with head bar

Điều Kiện và Phúc Lợi

Meals Parking fee Uniform Tip Performance bonus Training courses

 

Việc làm tương tự gần Café Marcel

5 km

Toàn thời gian, Làm theo ca

PHA CHẾ/ HEAD BARTENDER

12,000,000 - 15,000,000 vnd

Đăng bởi District Federal - DF

84 Xuan Thuy, Thao Dien, District 2

Hồ Chí Minh

6 km

Toàn thời gian, Làm theo ca

Waitress,Bartender

5,000,000 - 10,000,000 vnd

Đăng bởi Saigon Craft

68 Lý Long Tường, PMH, Quận 7

Hồ Chí Minh

Xem tất cả