Cooffices
Cooffices

Cooffices

Số 4 núi thành , phường 13 , tân bình, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn thời gian

Bán cafe

Đăng nhập để xem mức lương

Chức Danh Bán cafe
Địa chỉ Số 4 núi thành , phường 13 , tân bình Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Lương Đăng nhập để xem mức lương
ngành nghề
Cấp bậc
Kinh nghiệm
Thời gian
8h - 17h Có ca linh động

Kỹ Năng Yêu Cầu Không yêu cầu

Mô Tả Công Việc Khách đến mình bán Khách hỏi mình trả lời Làm việc cùng nhân viên khác

Điều Kiện và Phúc Lợi 18t trở lên Có thưởng khi làm việc tốt

Từ khóa #việc làm tết #Phục vụ