Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1

Tìm kiếm: Tuyển dụng việc làm Quận 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn thời gian - không kinh nghiệm

Nhân Viên Phục Vụ (Waitress/ Waiter/ Guest Service) - Quận 2 Công Ty TNHH Chú Hospitality Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Chú Hospitality

Toàn thời gian - 1-2 năm

Bếp Nóng (Bếp Chính) - Tuyển Dụng Chi Nhánh Mới DOSH Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
DOSH

Toàn thời gian - không kinh nghiệm

Nhân viên thị trường phát triển App TNHH SPIRAL Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn thời gian - 2-3 năm

Chuyên Viên Phân Tích - Ngành Bất Động Sản Tuyển dụng Chứng khoán Rồng Việt Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển dụng Chứng khoán Rồng Việt

Toàn thời gian - không kinh nghiệm

NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER East West Brewing Co. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
East West Brewing Co.

Toàn thời gian - 1-2 năm

CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH AIA Vietnam Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
AIA Vietnam

Toàn thời gian, Linh động, Làm theo ca - không kinh nghiệm

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ FULLTIME - TIẾNG ANH Công Ty TNHH Chú Hospitality Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Chú Hospitality

Toàn thời gian - <1 năm

NHÂN VIÊN THU NGÂN NHÀ HÀNG East West Brewing Co. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
East West Brewing Co.

Làm theo giờ, Linh động, Làm theo ca - <1 năm, 1-2 năm, 2-3 năm, không kinh nghiệm

Nhân Viên Phục Vụ (Waitress/ Waiter/ Guest Service) - Quận 1 Công Ty TNHH Chú Hospitality Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Chú Hospitality

Toàn thời gian - <1 năm

Nhân Viên tư vấn hệ thống an ninh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Sala Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

bán thời gian - <1 năm, 1-2 năm, không kinh nghiệm

Nhân viên bán thời gian Công Ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Công Ty CP BĐS Bầu Trời Sài Gòn

Làm theo giờ, Toàn thời gian - <1 năm, không kinh nghiệm

PHỤ BẾP Công ty cổ phần HUE Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần HUE

Toàn thời gian, Linh động - <1 năm

Phục vụ Quán ăn Hoàng Cao Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn thời gian - không kinh nghiệm

Waiter/ Bartender/ Kitchen staff King BBQ Buffet Vạn hạnh Mall Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn thời gian - 1-2 năm, 2-3 năm

Tuyển phụ bếp Âu nữ Công Ty TNHH Nhà Hàng Ole Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ole