trách nhiệm và yêu cầu đối với quản lý nhà hàng

Ngày: 18-09-2018

Quản lý nhà hàng là người chịu trách nhiệm về tất cả các công việc liên quan đến bộ phận ẩm thực diễn ra trong nhà hàng - khách sạn. Để trở thành một quản lý nhà hàng hay F&B Manager thì bắt buộc bạn phải có các kỹ năng chuyên môn về ngành ẩm thực không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế, hiểu biết các quy định của nhà nước với chính sách an toàn thực phẩm. Dưới đây là các chia sẻ của Thue.today về trách nhiệm và yêu cầu đối với quản lý nhà hàng

Việc làm tham khảo tại Thue.today:

Việc làm nhà hàng khách sạn

Việc làm phục vụ

Việc làm đầu bếp

Việc làm pha chế

Việc làm bán thời gian

Các yêu cầu đối với quản lý nhà hàng.jpg (247 KB)

Các yêu cầu đối với quản lý nhà hàng

Chuẩn bị món ăn cho thực khách

Food & Beverage Manager phải đảm bảo rằng mọi phương pháp và công thức nấu ăn được áp dụng cho mỗi món ăn phục vụ trong nhà hàng đều đạt tiêu chuẩn. Công việc chuẩn bị phải được thực hiện theo kế hoạch, và việc nấu ăn phải được theo dõi về hương vị và tính nhất quán. Các đầu bếp thực hiện công việc nấu nướng nhưng Food & Beverage Manager phải đảm bảo rằng nó được thực hiện đúng.

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Trong ngành nhà hàng, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Tất cả phải đảm bảo vệ sinh từ không gian của nhà hàng, trong khu vực bếp đến các món ăn đến tay thực khách. Vệ sinh sạch sẽ thường xuyên là điều bắt buộc trong kinh doanh nhà hàng, và Food & Beverage Manager có trách nhiệm đảm bảo rằng việc này được thực hiện. F&B Manager là người chịu trách nhiệm lên lịch vệ sinh thường xuyên, bao gồm tất cả các khu vực của nhà hàng và đảm bảo rằng nó được theo dõi hàng ngày. Bên cạnh đó, quản lý nhà hàng sẽ có tránh nhiệm giám sát nhân viên thực hiện đúng theo phân công công việc đã đề ra.

Tuân thủ pháp luật trong kinh doanh                                            

Có rất nhiều luật và quy định của nhà nước liên quan đến dịch vụ ăn uống và người quản lý nhà hàng phải biết tất cả những điều đó ảnh hưởng đến nhà hàng.

Ví dụ như quy định về phục vụ cocktail, luật về rượu và đồ uống sẽ ảnh hưởng đến phần bar của nhà hàng. Luật và các quy định về sức khoẻ và an toàn được áp dụng ở mọi nơi, và người quản lý phải đảm bảo rằng mỗi nhân viên của mình đều đang tuân thủ theo.

Các quản lý nhà hàng cần phải biết các quy định tối thiểu như các thực phẩm không được kinh doang, không được bán rượu cho trẻ vị thành niên trong nhà hàng,... và còn rất nhiều điều khác. Nếu có bất kỳ điều gì sảy ra thì người quản lý là người chịu trách nhiệm.

Food & Beverage Manager phải hiểu biết luật kinh doanh nhà hàng.jpg (255 KB)

Food & Beverage Manager phải hiểu biết luật kinh doanh nhà hàng

Đào tạo và tuyển dụng nhân viên

Food & Beverage Manager có trách nhiệm huấn luyện tất cả nhân viên trong việc chuẩn bị thực phẩm, an toàn thực phẩm, vệ sinh, các quy trình vệ sinh hợp lý, kỹ năng bar và mọi khía cạnh khác của dịch vụ ăn uống. Anh (cô) ấy sẽ làm cho mọi nhân viên nhận thức được các luật, quy định và thủ tục an toàn về thực phẩm, và đảm bảo rằng họ đang theo dõi họ mỗi ngày.

Có kỹ năng chuyên môn

Food & Beverage Manager phải được cấp giấy chứng nhận, và giấy chứng nhận phải được gia hạn theo định kỳ. Khoảng thời gian trước khi giấy chứng nhận hết hạn tùy thuộc vào nơi mà cô ấy làm việc. Mỗi nhà hàng đều có các điều khoản về cấp giấy chứng nhận cho các nhà quản lý, và việc tiếp tục giáo dục về an toàn thực phẩm là một phần quan trọng trong sự nghiệp và trách nhiệm của người quản lý.

Trên đây là một số chia sẻ của Thue.today về vị trí Quản lý nhà hàng hay Food & Beverage Manager mà bạn cần phải biết nếu muốn trở thành Food & Beverage Manager tương lai. Chúc các bạn thành công.

#trách nhiệm và yêu cầu đối với quản lý nhà hàng #quẢn lÝ nhÀ hÀng #food & beverage manager