tìm hiểu về bộ tiêu chuẩn nghề du lịch việt nam (vtos) - nghề phục vụ trên tàu thủy du lịch

Ngày: 03-09-2018

Trong những năm gần đây, ngành Du lịch của Việt Nam có những bước đột phá mới khi tỷ lệ khách du lịch gia tăng mạnh theo từng quý, giúp cho nên kinh tế phát triển. Cho nên ngành du lịch đang thu hút nhiều người từ các nhà đầu tư đến nhân sự. Để đáp ứng đầy đủ cho ngành Du lịch tại Việt Nam trước nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao. Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch do Dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam” xây dựng. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề phục vụ trên tàu thủy du lịch có gì thú vị nhé.

Việc làm tham khảo tại Thue.today:

Việc làm nhà hàng khách sạn

Việc làm phục vụ

Việc làm đầu bếp

Việc làm pha chế

Việc làm bán thời gian

Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề phục vụ trên tàu thủy du lịch.jpg (101 KB)

Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) dành cho nghề phục vụ trên tàu thủy du lịch 

Bộ tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - Nghề phục vụ trên tàu thủy du lịch là gì?

Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề phục vụ trên tàu thủy du lịch bao gồm ba bậc từ bậc 1 đến bậc 3 dành cho các nhân viên phục vụ trên tàu thủy du lịch. Bộ tiêu chuẩn đưa ra hướng dẫn và tiêu chuẩn đối với các công ty tàu thủy du lịch và nhân viên một cách rõ ràng để thực hiện các quy trình chất lượng trong công việc và trong kinh doanh. Mục tiêu của bộ tiêu chuẩn là nhằm giúp các đơn vị xây dựng được danh tiếng của mình về chất lượng dịch vụ và khách hàng, qua đó cải thiện tình hình kinh doanh cũng như lợi nhuận của đơn vị.

Các chứng chỉ trình độ nghề phục vụ trên tàu thủy du lịch

 Mã chứng chỉ  Chứng chỉ trình độ

Bậc

CTBS1

Chứng chỉ phục vụ trên tàu thủy Du lịch

1

CTBS2

Chứng chỉ phục vụ trên tàu thủy Du lịch

2

CTBSS3

Chứng chỉ giám sát phục vụ trên tàu thủy Du lịch

3

Bảng 1: Các mã chứng chỉ và chứng chỉ trình độ trên tàu thủy du lịch

Nội dung chính trong Bộ tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - Nghề phục vụ trên tàu thủy du lịch

Chương 1: Các tiêu chuẩn VTOS nghề phục vụ trên tàu thủy du lịch

Chương 2: Các tiêu chuẩn chi tiết

Các hướng dẫn về Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam phiên bản 2013 đã được Dự án EU-ESRT hoàn thiện. Người dùng sẽ có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn VTOS, bao gồm các bậc trình độ, cấu trúc, các chứng chỉ và đơn vị năng lực VTOS. Đây được coi là bộ tài liệu giúp các nhân sự hoạt động trong ngành du lịch có thêm kiến thức về ngành để phục cho công việc của mình.

Trên đây là các thông tin về Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề phục vụ trên tàu thủy du lịch. Chúc các bạn thành công sau khi đọc xong bộ tài liệu này.

#nghề phục vụ trên tàu thủy du lịch #ngành du lịch của việt nam #bộ tiêu chuẩn nghề du lịch việt nam (vtos)