tìm hiểu khái quát nghề quản trị nhân sự khách sạn

Ngày: 06-09-2018

Ngành quản trị nhân sự khách sạn là ngành có mức lương cao, số lượng nhân sự đang hoạt động trong ngành này rất lớn. Tại Việt Nam trong những năm gần đây ngành nhà hàng - khách sạn có mức tăng trưởng vượt bậc, kéo theo các ngành phụ trợ khác tăng theo, trong đó có ngành quản trị nhân sự khách sạn. Tuy nhiên, công việc quản trị nhân sự khách sạn là công việc đòi hỏi khả năng chuyên môn, nghiệp vụ cao, cẩn thận, tỉ mỉ và chi tiết. Cùng Thue.today tìm hiểu khái quát nghề quản trị nhân sự khách sạn ngay sau đây.

Việc làm tham khảo tại Thue.today:

Việc làm nhà hàng khách sạn

Việc làm phục vụ

Việc làm đầu bếp

Việc làm pha chế

Việc làm bán thời gian

Tìm hiểu nghề quản trị nhân sự khách sạn.jpeg (84 KB)

Tìm hiểu nghề quản trị nhân sự khách sạn 

Quản trị nhân sự khách sạn - Xây dựng bản mô tả công việc

Trong ngành quản trị nhân sự khách sạn, công việc của người quản lý phải xây dựng lên bản mô tả công việc cho các vị trí của các nhân viên trong khách sạn. Bản mô tả công việc được xây dựng để liệt kê mô tả lại các công việc và quy trình về lao động nào đó. Trong bản mô tả công việc cũng chỉ rõ các nguyên tắc phương pháp thực hiện công việc và tỷ lệ lao động để thực hiện công việc đó nhằm đảm bảo việc đạt hiệu quả bám sát các tiêu chuẩn về công việc đưa ra.

Quản trị nhân sự khách sạn - Tổ chức tuyển chọn nhân lực

Quản trị nhân sự khách sạn bao gồm cả công việc tuyển dụng nhân viên. Khi đăng tin tuyển dụng nhân sự thì cần căn cứ vào các yêu cầu như:

  • Trình độ học vấn
  • Trình độ ngoại ngữ của người lao động
  • Ngoại hình
  • giới tính
  • sức khoẻ
  • độ tuổi
  • tâm lý
  • đạo đức của người lao động
  • Khả năng giao tiếp và kiến thức về tâm lý 

Để tuyển chọn nguồn nhân lực nên thực hiện tuần tự các bước như xác định nhu cầu về nhân lực của khách sạn, sau đó xác định mức lao động. Thông báo tuyển dụng nhân viên khách sạn sau khi đã thực hiện 2 bước trên rồi thu thập và phân loại hồ sơ và tổ chức tuyển chọn trực tiếp. Bước cuối cùng là thông báo cho người trúng tuyển.

tìm hiểu khái quát nghề quản trị nhân sự khách sạn.jpg (1.18 MB)

Tìm hiểu khái quát nghề quản trị nhân sự khách sạn

Quản trị nhân sự khách sạn - Đào tạo nhân sự

Các nhà quản trị nhân sự khách sạn có trách nhiệm đào tạo nhân lực để nhân lực có thể thực hiện tốt các hoạt động của khách sạn, theo nguyên tắc cũng như hướng đi, mục tiêu của khách sạn. Đào tạo nhân lực có thể đào tạo theo hình thức tập trung hoặc theo hình thức tại chức theo thời gian đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn.

Quản trị nhân sự khách sạn- Đánh giá hiệu quả lao động

Công việc tiếp theo của quản trị nhân lực đó là đánh giá hiệu của lao động của nhân sự thể hiện thông qua hiệu quả kinh tế mà khách sạn đạt được. Đánh giá hiệu quả lao động dựa trên một số chỉ tiêu như năng suất lao động, tiến độ công việc…

Quản trị nhân sự khách sạn là yếu tố quan trọng của trong công việc quản trị khách sạn hiện nay. Công việc này giữ vai trò quan trọng trong những hoạt động của công việc quản trị, giúp các nhà quản trị có những giải pháp thích hợp đối với những tình huống trong quản lý cũng như kinh doanh. Trên đây là các chia sẻ chủa Thue.today giúp các bạn tìm hiểu khái quát nghề quản trị nhân sự khách sạn.

#quản trị nhân sự khách sạn #nhân viên trong khách sạn #ngành quản trị nhân sự