tìm hiểu cơ cấu tổ chức bộ phận buồng phòng khách...

Ngày: 19-12-2018

Trong hoạt động kinh doanh khách sạn, tùy theo quy mô mà bộ phận buồng của mỗi khách sạn sẽ có cơ cấu tổ chức khác nhau. Vậy bạn có biết cơ cấu tổ chức bộ phận buồng phòng theo các hạng sao thường được phân chia như thế nào? Hãy tìm hiểu điều này cùng Thue.today. 

tim-hieu-co-cau-to-chuc-bo-phan-buong-phong-khach.jpg (141 KB)

 Tùy theo quy mô mà bộ phận buồng của mỗi khách sạn sẽ có cơ cấu tổ chức khác nhau

Cơ cấu tổ chức bộ phận buồng khách sạn 2 sao

Timhieucocautochucbophanbuongphongkhachsan2.png (25 KB)

Cơ cấu khách sạn 2 sao

Cơ cấu tổ chức bộ phận buồng khách sạn 3 sao quốc tế

Timhieucocautochucbophanbuongphongkhachsan3.png (26 KB)

Cơ cấu khách sạn 3 sao

Cơ cấu tổ chức bộ phận buồng khách sạn 4 – 5 sao quốc tế

Timhieucocautochucbophanbuongphongkhachsan4.png (44 KB)

Cơ cấu khách sạn 4-5 sao

Nhìn chung thì các khách sạn sẽ có cơ cấu tổ chức bộ phận buồng theo sơ đồ sau:

Timhieucocautochucbophanbuongphongkhachsan5b6205.png (36 KB)

Cơ cấu chung của các khách sạn

Trên đây là các sơ đồ cơ cấu tổ chức khách sạn được Thue.today tổng hợp, tuy nhiên, tùy thuộc vào tình hình thực tế mà mỗi khách sạn sẽ có sự linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với đơn vị mình.

#việc làm buồng phòng #nhà hàng khách sạn #cơ cấu tổ chức