tiếng anh hải sản dành cho nhân viên viên nhà hàng

  Ngày: 14/08/2021

  Để tìm một công việc tốt ở những nhà hàng cao cấp thì tiếng Anh một công cụ không thể thiếu. Nó có thể giúp chúng ta giao tiếp với khách nước ngoài cũng như các đầu bếp ngoại quốc. Hôm nay với chủ đề là tiếng Anh Hải sản, Thue.today sẽ giới thiệu cho mọn người một số tên tiếng Anh hải sản mà các nhà hàng hay dùng. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

  Việc làm tham khảo tại Thue.today:

  Việc làm nhà hàng khách sạn

  Việc làm phục vụ

  Việc làm đầu bếp

  Việc làm pha chế

  Việc làm bán thời gian

  Tiếng Anh cho hải sản.jpg (449 KB)

  Một số tên tiếng Anh hải sản trong nhà hàng, khách sạn

  Shrimp /ʃrɪmp/ - Tôm

  Lobster /ˈlɒb.stəʳ/ - Tôm hùm

  Mantis shrimp /prawn /'mæntis prɔ:n/ - Tôm tích

  Crab /kræb/ - Cua

  Squid /skwid/ - Mực ống

  Cuttlefish /'kʌtl fi∫/ - Mực nang

  Clam (s) /klæm/ - Nghêu

  Mussel (s) /ˈmʌ.səl/ - Trai

  Oyster /'ɔistə/ - Hàu

  Cockle /'kɔkl/ - Sò

  Blood cockle – Sò huyết

  Scallop /'skɔləp/ - Sò điệp

  Octopus /'ɒktəpəs/ - Bạch tuộc

  Abalone /,æbə'louni/ - Bào ngư

  Eel - Lươn

  Sea urchin - Nhím biển

  Jellyfish - Sứa

  Sea cucumber - Hải sâm

  Horn snail - Ốc sừng

  Sweet nail - Ôc hương

  Anchovy /´æntʃəvi/ - Cá cơm

  Salmon /´sæmən/ - Cá hồi

  Snapper /´snæpə/ - Cá hồng

  Goby /´goubi/ - Cá bống

  Carp /ka:p/ - Cá chép 

  Flounder /ˈflaʊn.dəʳ/ - Cá bơn

  Skate /skeit/ - Cá đuối

  Selachium - Cá nhám

  Swordfish /ˈsɔːd.fɪʃ/ - Cá kiếm

  Anabas /ān'ə-bās'/ - Cá rô

  Herring /´heriη/ - Cá trích

  Dory /´dɔ:ri/ - Cá mè

  Whale /weil/ - Cá kình

  Tuna-fish /'tju:nə fi∫/ - Cá ngừ đại dương

  Codfish /´kɔd¸fiʃ/ - Cá thu

  Loach /loutʃ/ - Cá chạch

  Cyprinid /'sairǝnid/ - cá gáy

  Grouper /´groupə/ - Cá mú

  Scad /skæd/ - Cá bạc má

  Squaliobarbus - Cá chày

  Chinese herring - Cá đé

  Pomfret - Cá chim

  Snake head - Cá quả

  Amur - Cá trắm

  Silurus - Cá trê

  Hemibagrus - Cá lăng

  Bên trên là một số từ tiếng Anh hải sản phổ biến trong các nhà hàng, khách sạn nó có thể giúp các bạn thuận lợi hơn trong cách phục vụ của mình. Thue.today hi vọng mọi người có thể tốt hơn mọi ngày qua những bài viết của mình.


  Bài viết liên quan