mẫu thư xin lỗi khách hàng thường dùng trong khách sạn

Ngày: 19-12-2018

Thư xin lỗi khách hàng trực tiếp hoặc qua email / fax là điều mà mỗi khách sạn cần có để có thể gửi lời xin lỗi đến khách hàng khi dịch vụ hoặc tiện nghi tại khách sạn khiến họ thất vọng

mau-thu-xin-loi-khach-hang-thuong-dung-trong-khach-san.jpg (206 KB)

Mẫu thư xin lỗi khách hàng

Mẫu thư xin lỗi khách hàng

Logo, tên khách sạn


June  09st 2018 / Ngày, tháng năm


Dear Mr. Khánh


Please allow me an opportunity to introduce myself; my name is .... and I am the Director of Rooms Division at the [Hotel Name], [City Name]. My Guest service team has advised me of the service you received during your stay with us; first and foremost I want to sincerely apologize for this./ Xin cho tôi một cơ hội để tự giới thiệu, tên của tôi là ... và tôi là Giám đốc phòng tại [Tên khách sạn], [Tên Thành phố]. Nhóm dịch vụ khách hàng của tôi đã nói cho tôi về dịch vụ mà bạn nhận được trong thời gian bạn ở với chúng tôi; trước tiên tôi muốn xin lỗi chân thành về điều này.


We always strive to provide the best service to our guests and especially to regular guest such as yourself and on this occasion we did not exceed your basic expectation./ Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đặc biệt là khách thường xuyên như bạn và dịp này chúng tôi đã không đáp ứng được mong đợi cơ bản của bạn.


I would like to extend an invitation to you and your family to stay with us the next time your travel should bring you to [Mention City Name]. Please be kind enough to contact me directly I will personally ensure that your stay is VIP, And I will extend a special discounted rate with complimentary breakfast to order./ Tôi xin gửi lời mời đến bạn và gia đình bạn ở lại với chúng tôi trong lần tiếp theo khi đến [Tên Thành phố]. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi, tôi sẽ đảm bảo rằng thời gian lưu trú của bạn là VIP, và tôi sẽ giảm giá đặc biệt với bữa ăn sáng miễn phí cho bạn.


I look forward in hearing from you and looking forward to welcome you at [Hotel Name]./ Tôi mong muốn được lắng nghe từ bạn và mong được chào đón bạn tại khách sạn... của chúng tôi


Yours sincerely, Thân ái


Director of Operations/Giám đốc điều hành


......Hotel/ khách sạn.....


Email: 


Đó mẫu thư xin lỗi khách hàng thường dùng trong khách sạn mà Thue muốn chia sẽ cho bạn. Hi vọng, mẫu thư này sẽ giúp ích các bạn kết nối khách hàng tốt hơn, đem lại doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng. Chúc các bạn thành công.

#thư xin lỗi #nhà hàng khách sạn #mẫu thư xin lỗi