mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho vợ/ chồng

  Ngày: 14/08/2021

  Theo Luật BHXH số 58/2014/QH13, người chồng cũng được nghỉ chế độ thai sản tối thiểu 5 ngày để chăm sóc vợ con so với trước đây, nghỉ thai sản chỉ dành cho phụ nữ. Hôm nay Thue.today xin chia sẻ với các bạn 2 mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản để các bạn sử dụng khi cần thiết.

  mau-don-xin-nghi-thai-san-cho-vo-chong.webp (25 KB)

  Mẫu đơn xin nghỉ thai sản dành cho vợ và chồng

  Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho phụ nữ

  TÊN CƠ QUAN

  ………………...

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -----------------------

   

  ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
   

  Kính gửi: ………………………………….


  Tên tôi là: ................................................ Sinh ngày: ..................................................................


  Chức vụ: .................................................. Vị trí công tác: ...........................................................


  Số CMTND: ......................... Ngày cấp: ...............................  Nơi cấp: ......................................


  Địa chỉ hiện tại: ............................................................................................................................
   

  Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.
   

  Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20….. Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………hiện đang công tác tại…………………….
   

  Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty. Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.
   

  Xin chân thành cảm ơn!
   

  Ý kiến của Giám đốc

  Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm....

  Người làm đơn

  ………..


  mau-don-xin-nghi-thai-san-cho-vo-chong-2.jpg (1.24 MB)

  Người chồng có thời gian chăm sóc vợ con

  Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng

  TÊN CƠ QUAN

  ………………...

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -----------------------

   

  ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN


  Kính gửi: ………………………………….


  Tên tôi là: ................................................ Sinh ngày: ..................................................................


  Chức vụ: .................................................. Vị trí công tác: ...........................................................


  Số CMTND: ......................... Ngày cấp: ...............................  Nơi cấp: ......................................


  Địa chỉ hiện tại: ............................................................................................................................


  Vợ tôi vừa sinh con, để đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe của vợ và con tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày...../...../2018 đến ngày...../...../2018.


  Tôi xin cam đoan: Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc cho nhân viên có liên quan và sẽ đi làm lại khi hết thời gian nghỉ theo đúng quy định của Công ty.


  Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.


  Xin chân thành cảm ơn!
   

  Ý kiến của Giám đốc

  Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm....

  Người làm đơn

  ………..


  Trên đây là hai mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho người vợ và người chồng mà Thue muốn chia sẽ với bạn. Hi vọng, những kiến thức này sẽ giúp ích các bạn trong công việc cũng như cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thue.today chúc các bạn sức khỏe và thành công!


  Bài viết liên quan