mẫu đơn xin nghỉ phép

Ngày: 30-11-2018

Có rất nhiều loại nghỉ phép, như nghỉ phép năm, nghỉ ốm, nghỉ bù,..... Đơn xin nghỉ phép sẽ giúp giúp bạn thực hiện thủ tục xin nghỉ việc tạm thời để lo công việc cá nhân, gia đình. Nghỉ phép đúng quy định, bạn sẽ được đảm bảo về mặt quyền lợi cũng như duy trì tiến độ công việc. Hôm nay, Thue.today sẽ chia sẻ với các bạn mẫu đơn xin nghỉ phép thường sử dụng tại các nhà hàng khách sạn.

mau-don-xin-nghi-phep.jpg (100 KB)

Mẫu đơn xin nghỉ phép 

Mẫu đơn xin nghỉ phép sử dụng tại nhà hàng khách sạn

LEAVE APPLICATION FORM

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ
 

Name of Employee/ Tên nhân viên: .......................................................................................................................


Position/ Chức vụ: ........................................................... Department/ Bộ phận: ...................................................


Code No/ Mã NV: ........ Period of leave/ Thời gian nghỉ: From/ từ.................... To/đến......................Day(s)/Số ngày


Resume work on/ Ngày trở lại làm việc: .................................................................................................................
 

Applied for following type of leave

Days requested

Số ngày yêu cầu

Days Approved

Số ngày chấp thuận

Remark/Ghi chú

Sick Leave/Nghỉ ốm

 

 

 

Annual Leave/Nghỉ phép năm

 

 

 

Overtime Compensation/Nghỉ bù OT

 

 

 

Holiday Replacement/ Nghỉ bù Tết

 

 

 

MOD Clearance/Nghỉ bù trực MOD

 

 

 

Bereavement/Wedding Leave

Nghỉ ma chay cưới hỏi

 

 

 

Maternity Leave/Thai sản

 

 

 

Unpaid Leave/ Nghỉ không lương

 

 

 

Others (please specify): Khác

 

 

 

Total

 

 

 


1. Leave request should be submitted for approval at least one (01) days in advance/ Giấy xin phép nghỉ phải được trình ít nhất 01 ngày trước khi nghỉ.


2. All staffs must get General Manager's approval. / Mọi nhân viên xin nghỉ đều phải được sự đồng ý của Tổng giám đốc.


3. Please clarify your reason or attach relevant supporting documents/ Đề nghị nêu rõ lý do xin nghỉ hoặc đính kèm tài liệu tham khảo.


Apply for Supervisors & Heads of Department only/ Chỉ áp dụng cho Trưởng bộ phận và Giám sát.


Contact number during leave/ Số ĐT liên lạc:..........................................................................................................


Person covering duties during applicant's absence/ Người thay thế: ........................................................................


Position/ Chức vụ: ...................................................................................................................................................


FOR HUMAN RESOURCES DEPARTMENT  .......................................... Date Joined : .......................................
 

Annual leave have

Annual leave taken

Outstanding Annual leave

Overtime days/hours have

Overtime Compensation taken

Outstanding Overtime Compensation

Holiday Replacement have

Holiday Replacement taken

Outstanding Holiday Replacement

MOD hours have

MOD clearance taken

Outstanding MOD hours

Unpaid leave have

Unpaid leave taken

Outstanding Unpaid leaveEmployee

Department Head

HR Manager

General Manager

 

Verified by Human Resources

 

HR Manager


Đây là một mẫu đơn xin nghỉ phép cơ bản thường sử dụng tại các nhà hàng khách sạn. Hi vọng, những chia sẻ này sẽ giúp ích các bạn trong công việc. Thue.today chúc các bạn sức khỏe, thành công!

#nhà hàng khách sạn #mẫu đơn xin nghỉ phép #đơn xin nghỉ phép