mẫu đơn xin nghỉ phép

  Ngày: 14/08/2021

  Có rất nhiều loại nghỉ phép, như nghỉ phép năm, nghỉ ốm, nghỉ bù,..... Đơn xin nghỉ phép sẽ giúp giúp bạn thực hiện thủ tục xin nghỉ việc tạm thời để lo công việc cá nhân, gia đình. Nghỉ phép đúng quy định, bạn sẽ được đảm bảo về mặt quyền lợi cũng như duy trì tiến độ công việc. Hôm nay, Thue.today sẽ chia sẻ với các bạn mẫu đơn xin nghỉ phép thường sử dụng tại các nhà hàng khách sạn.

  mau-don-xin-nghi-phep.jpg (100 KB)

  Mẫu đơn xin nghỉ phép 

  Mẫu đơn xin nghỉ phép sử dụng tại nhà hàng khách sạn

  LEAVE APPLICATION FORM

  ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ
   

  Name of Employee/ Tên nhân viên: .......................................................................................................................


  Position/ Chức vụ: ........................................................... Department/ Bộ phận: ...................................................


  Code No/ Mã NV: ........ Period of leave/ Thời gian nghỉ: From/ từ.................... To/đến......................Day(s)/Số ngày


  Resume work on/ Ngày trở lại làm việc: .................................................................................................................
   

  Applied for following type of leave

  Days requested

  Số ngày yêu cầu

  Days Approved

  Số ngày chấp thuận

  Remark/Ghi chú

  Sick Leave/Nghỉ ốm

   

   

   

  Annual Leave/Nghỉ phép năm

   

   

   

  Overtime Compensation/Nghỉ bù OT

   

   

   

  Holiday Replacement/ Nghỉ bù Tết

   

   

   

  MOD Clearance/Nghỉ bù trực MOD

   

   

   

  Bereavement/Wedding Leave

  Nghỉ ma chay cưới hỏi

   

   

   

  Maternity Leave/Thai sản

   

   

   

  Unpaid Leave/ Nghỉ không lương

   

   

   

  Others (please specify): Khác

   

   

   

  Total

   

   

   


  1. Leave request should be submitted for approval at least one (01) days in advance/ Giấy xin phép nghỉ phải được trình ít nhất 01 ngày trước khi nghỉ.


  2. All staffs must get General Manager's approval. / Mọi nhân viên xin nghỉ đều phải được sự đồng ý của Tổng giám đốc.


  3. Please clarify your reason or attach relevant supporting documents/ Đề nghị nêu rõ lý do xin nghỉ hoặc đính kèm tài liệu tham khảo.


  Apply for Supervisors & Heads of Department only/ Chỉ áp dụng cho Trưởng bộ phận và Giám sát.


  Contact number during leave/ Số ĐT liên lạc:..........................................................................................................


  Person covering duties during applicant's absence/ Người thay thế: ........................................................................


  Position/ Chức vụ: ...................................................................................................................................................


  FOR HUMAN RESOURCES DEPARTMENT  .......................................... Date Joined : .......................................
   

  Annual leave have

  Annual leave taken

  Outstanding Annual leave

  Overtime days/hours have

  Overtime Compensation taken

  Outstanding Overtime Compensation

  Holiday Replacement have

  Holiday Replacement taken

  Outstanding Holiday Replacement

  MOD hours have

  MOD clearance taken

  Outstanding MOD hours

  Unpaid leave have

  Unpaid leave taken

  Outstanding Unpaid leave  Employee

  Department Head

  HR Manager

  General Manager

   

  Verified by Human Resources

   

  HR Manager


  Đây là một mẫu đơn xin nghỉ phép cơ bản thường sử dụng tại các nhà hàng khách sạn. Hi vọng, những chia sẻ này sẽ giúp ích các bạn trong công việc. Thue.today chúc các bạn sức khỏe, thành công!


  Bài viết liên quan