hướng dẫn trả lời câu hỏi "những kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với vị trí này?"

  Ngày: 14/08/2021

  Hãy xem xét những kỹ năng cần cho các vị trí như kiến thức, các nguyên tắc, hiểu được chu kỳ của một vị trí,...Bạn hãy chuẩn bị bằng cách liệt kê các nhiệm vụ, thông tin được đưa ra trong bản mô tả công việc và xác định những kỹ năng nào là chìa khóa cho thành công của công việc mà bạn đang tìm.

  huong-dan-tra-loi-cau-hoi-nhung-ky-nang-nao-la-quan-trong-nhat-doi-voi-vi-tri-nay.jpg (264 KB)

  Xem xét những kỹ năng như kiến thức, các nguyên tắc,..quan trọng nhất cho vị trí công việc

  Mô tả với người phỏng vấn về kinh nghiệm có liên quan đến những yêu cầu của công việc và chứng minh bạn đã công ở các vị trí trước đây nhờ những kỹ năng này như thế nào. Liệt kê các năng lực cần thiết để thực hiện công việc. Năng lực và hành vi thường đòi hỏi ở nơi làm việc bao gồm khả năng giải quyết vấn đề, sử dụng sáng kiến, khả năng thích nghi,...Ví dụ như:

  "Sau khi xem xét cẩn thận, tôi sẽ tập trung vào những kỹ năng then chốt này như là yếu tố thành công nhất. Công ty đang trải qua quá trình tái cơ cấu đáng kể và như một nhà quản lý, tôi sẽ cần phải quản lý đúng đắn bất kỳ thay đổi nào với đội của mình. Kỹ năng quản lý xung đột là chìa khóa cho điều này.Trong công việc trước của tôi tôi đã có kinh nghiệm đáng kể trong các lĩnh vực này khi ................. "

  huong-dan-tra-loi-cau-hoi-nhung-ky-nang-nao-la-quan-trong-nhat-doi-voi-vi-tri-nay-2.png (512 KB)

  Key skill - Chìa khóa thành công

  Khi bạn đã xác định được kỹ năng chìa khóa của vị trí, bạn sẽ có được một buổi phỏng vấn thành công, tăng cơ hội trở thành nhân viên của công ty phỏng vấn. Thue.today chúc bạn thành công và sức khỏe.


  Bài viết liên quan