đơn xin thực tập tại nhà hàng khách sạn

Ngày: 09-11-2018

Nhiều quản lý nhà hàng, giám đốc,... đều bắt đầu công việc của mình từ những vị trí thấp đi lên. Đó chính là vị trí thực tập sinh, vị trí này sẽ được học hỏi rất nhiều từ các anh chị đi trước. Để bắt với vị trí thực tập sinh thì bạn cần phải chuẩn bị riếng cho mình một lá đơn xin thực tập tại nhà hàng khách sạn ấn tượng nhất. Lá đơn đó phải thể hiện được tinh thần ham học hỏi của bạn. Cùng tham khảo mẫu đơn dưới đây nhé.

Việc làm nhà hàng khách sạn

Việc làm Bán hàng

Việc làm quán cà phê

Tải đơn xin thực tập tại Nhà hàng khách sạn.jpg (48 KB)

Tải đơn xin thực tập tại Nhà hàng khách sạn

Mẫu đơn xin thực tập nhà hàng khách sạn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập_Tự do_Hạnh phúc
------***------

 

ĐƠN XIN THỰC TẬP

 

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 20....

Kính gửi: ....................................................................................................................................................

Tôi tên: .................................................... Ngày sinh: ..............................  o Nam o Nữ

Nơi sinh: .....................................................................................................................................................

Số CMND:  .............................................  Ngày cấp  ..............................  Tại: .........................................

Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc : ..........................................................................................................................................

Điện thoại:...................................................................................................................................................                                  

Là sinh viên trường: .......................................................  Khoa: ...............................................................

Lớp : ...............................................................................  Hệ đào tạo : .....................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong quý khách sạn: .......................................................................................

tiếp nhận cho tôi được thực tập tại bộ phận ..................................... để hoàn tất học phần theo chương trình đào tạo của nhà trường.

Thời gian thực tập từ ngày: ................................................... đến: ............................................................

Tôi xin cam kết thực hiện đúng các nội dung sau:

- Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương thực tập do khách sạn quy định.

- Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên, học sinh thực tập, bảo mật thông tin, an toàn tài sản của khách sạn.

- Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra tại khách sạn (nếu có).

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại quý khách sạn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
 

Xác Nhận Của Khoa

Quản Lý Sinh Viên

 

Người Làm Đơn

 

 

Bảng 1: Mẫu đơn xin thực tập

Ngoài ra, bạn có thể dùng mẫu đơn xin thực tập bằng tiếng Anh để gửi kèm đơn xin thực tập bằng tiếng Việt. Như vậy nhà tuyển dụng sẽ ấn tượng hơn với bạn. Trên đây là chia sẻ của Thue.today về đơn xin thực tập tại nhà hàng khách sạn mà bạn có thể áp dụng ngay. Chúc các bạn thành công

#thực tập sinh #nhà hàng khách sạn #mẫu đơn xin thực tập #intern #Đơn xin thực tập