các câu hỏi và trả lời với vị trí quản lý khách sạn

  Ngày: 14/08/2021

  Trong các buổi phỏng vấn, câu trả lời của bạn là điều quan trọng nhất, nó quyết định tỷ lệ nhận được việc của bạn. Đặc biệt là với vị trí cấp cao như quản lý khách sạn thì nhà tuyển dụng sẽ sử dụng những câu hỏi phỏng vấn hành vi này nhằm xác định khả năng thực hiện các chức năng công việc cần thiết, đánh giá năng lực cơ bản thông qua các hoạt động quản lý chung. Cùng theo dõi các câu hỏi và trả lời với vị trí quản lý khách sạn dưới đây nhé.

  Việc làm nhà hàng - khách sạn

  Việc làm quản lý

  Các câu hỏi và trả lời trong buổi phỏng vấn với vị trí quản lý.png (831 KB)

  Các câu hỏi và trả lời trong buổi phỏng vấn với vị trí quản lý

  1. Yêu cầu kiến thức cho một công việc quản lý nhà hàng khách sạn

  Các yêu cầu về kiến thức sẽ khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng lao động, trình độ và phạm vi của người quản lý công việc. Tuy nhiên các yêu cầu kiến thức điển hình cho các công việc quản lý hoặc giám sát bao gồm:

  • Các nguyên tắc quản lý và kinh doanh nhà hàng khách sạn
  • Lập kế hoạch chiến lược
  • Thủ tục hành chính
  • Hệ thống điều hành
  • Hiểu biết về kế toán và báo cáo tài chính
  • Công cụ lập kế hoạch tổ chức
  • Các ứng dụng xử lý thông tin
  • Các ứng dụng phần mềm khách sạn, phần mềm kết toán có liên quan
  • Nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực

  Những câu hỏi ví dụ cho buổi phỏng vấn:

  • Bạn đã sử dụng phương pháp nào để đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên?
  • Bạn có kinh nghiệm gì trong việc thiết lập ngân sách?
  • Bạn đã phát triển và thực hiện những hệ thống gì để nâng cao hiệu quả hoạt động trong phòng ban của bạn?

  2. Năng lực quản lý chung

  Cuộc phỏng vấn việc quản lý sẽ tập trung vào những câu hỏi tìm kiếm bằng chứng về năng lực quản lý. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các ví dụ cụ thể để chứng minh năng lực bắt buộc. Phản ánh những kinh nghiệm trong quá khứ, chọn các ví dụ thích hợp và lên kế hoạch trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng cấu trúc sau:

  • Mô tả tình huống hoặc công việc cụ thể bạn đã tham gia.
  • Xem chi tiết hành động và các bước bạn đã thực hiện trong tình huống.
  • Phác thảo các kết quả của hành động.

  Nhà quản ký khách sạn cần có năng lực quản lý.jpg (89 KB)

  Nhà quản ký khách sạn cần có năng lực quản lý chung

  3. Phán quyết và ra quyết định

  Với vị trí là quản lý khách sạn thì đòi hỏi ứng viên phải có khả năng ra phán quyết và ra quyết định. Một số câu hỏi tiêu biểu như:

  • Nói cho tôi biết về một quyết định khó khăn mà bạn phải làm trong thời gian gần đây tại nhà hàng khách sạn, bạn đã đi đến quyết định như thế nào?
  • Hãy suy nghĩ về một quyết định tốt mà bạn đã đưa ra và một quyết định gần đây là không tốt. Bạn đã làm gì khác với việc đưa ra những quyết định này?"

  Các câu hỏi phỏng vấn vị trí quản lý sẽ giúp nhà tuyển dụng khám phá khả năng ủy quyền có hiệu quả.

  4. Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm

  Bên cạnh khả năng quản lý thì đòi hỏi ứng viên phải có khả năng phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm. Các câu hỏi tiêu biểu như:

  • Hãy nói cho tôi biết về một công việc hoặc nhiệm vụ quan trọng mà bạn đã giao phó. Làm thế nào để đảm bảo rằng nó sẽ được hoàn thành thành công?
  • Khi phân công nhiệm vụ gần đây, hãy mô tả cách bạn thể hiện sự tự tin của mình về khả năng người hiện công việc?"

  Trong câu trả lời phỏng vấn này, hãy tập trung vào cách bạn phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho những người thích hợp, làm thế nào bạn làm rõ, chính xác những gì mong đợi, giao tiếp tự tin và đảm bảo nguồn lực đầy đủ sẵn có để hoàn thành nhiệm vụ. 

  5. Động lực của nhân viên

  Bạn cho thấy cách bạn xác định các chiến lược động lực thích hợp cho nhân viên bằng cách hiểu các nhu cầu và quan điểm khác nhau của họ.

  • Hãy cho tôi một ví dụ khi bạn thành công trong việc khuyến khích nhân viên sử dụng ưu đãi hoặc phần thưởng.
  • Mô tả thời gian bạn phải khuyến khích một nhân viên không muốn thực hiện nhiệm vụ".

  6. Phân tích và đánh giá vấn đề

  Trong câu trả lời phỏng vấn này, bạn thể hiện khả năng phát hiện các vấn đề, thu thập thông tin có liên quan để xác định các vấn đề cơ bản và xác định mối quan hệ nhân quả. 

  • Mô tả một vấn đề phức tạp mà gần đây bạn phải giải quyết trong công việc của mình. Làm thế nào để bạn hiểu rõ hơn về vấn đề đó?
  • Hãy cho tôi một ví dụ về thời gian bạn có thể xác định và giải quyết một vấn đề nhỏ mà có tiềm năng trở thành một vấn đề lớn."

  7. Phát triển nhân viên

  Trong câu trả lời phỏng vấn này, bạn hãy cho thấy bạn đã tạo điều kiện cho sự phát triển của kiến thức và kỹ năng, cách bạn điều chỉnh cách tiếp cận của bạn theo từng cá nhân và cung cấp hỗ trợ khi cần.

  • Mô tả thời gian bạn phải cung cấp đào tạo hoặc huấn luyện cho các nhân viên khác nhau về những công việc tương tự.
  • Hãy cho tôi một ví dụ khi bạn phải cung cấp phản hồi cho một nhân viên làm việc kém, bạn đã đi đến đâu và kết quả như thế nào?

  Quản lý khách sạn cần giao tiếp tốt với nhân viên.jpg (483 KB)

  Quản lý khách sạn cần giao tiếp tốt với nhân viên

  8. Giao tiếp với nhân viên

  Bạn hãy cho thấy cách bạn truyền đạt thông tin hiệu quả đến cá nhân hoặc nhóm, điều chỉnh cách tiếp cận theo tình hình. Bao gồm khả năng nhìn thấy quan điểm của người khác, lắng nghe đúng và thiết lập một mối quan hệ mang tính xây dựng.

  • Hãy cho tôi một ví dụ cụ thể về khi bạn phải truyền đạt rõ ràng những mong đợi của bạn tới cấp dưới.
  • Hãy cho tôi biết về các bước bạn đã làm để thiết lập mối quan hệ với một nhân viên mới.

  9. Quản lý công việc và nhiệm vụ

  Bạn tập trung vào kế hoạch và kỹ năng tổ chức. Mô tả khả năng thiết lập mục tiêu, đặt ra các ưu tiên, lập kế hoạch phân công nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực hiệu quả, sử dụng các công cụ tổ chức phù hợp và theo dõi tình trạng công việc.

  • Nói cho tôi qua một kế hoạch ngắn hạn mà bạn đã phát triển và thực hiện cho bộ phận của bạn.
  • Bạn đã sử dụng các phương pháp nào để ưu tiên công việc phân công?

  10. Câu hỏi động lực

  Mong đợi các câu hỏi phỏng vấn vị trí quản lý để khám phá động lực và cam kết của bạn đối với vai trò của người quản lý, chẳng hạn như:

  • Điều gì bạn cho là điều khó khăn nhất khi trở thành một quản lý nhà hàng khách sạn?
  • Bạn thích và không thích gì về vai trò quản lý?
  • Điều gì làm nên một người quản lý tốt?

  Với các câu hỏi và trả lời với vị trí quản lý khách sạn sẽ giúp các bạn vượt qua vòng phỏng vấn và trở thành nhà quản lý khách sạn tương li.


  Bài viết liên quan