bộ tiêu chuẩn nghề du lịch việt nam (vtos) - nghề vận hành cơ sở lưu trú nhỏ

Ngày: 04-09-2018

Đối với các khách sạn nhỏ, chủ đầu tư hay người sáng lập thường là người trực tiếp quản lý và các nhân viên làm việc trong khách sạn nhỏ sẽ phải xử lý hầu hết các công việc xảy ra. Với các nhà quản lý để vận hành một cơ sở lưu trú không chỉ có chủ sở hữu am hiểu về các kỹ năng quản lý từ tài chính đến đào tạo nhân sự. Với Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề vận hành cơ sở lưu trú nhỏ sẽ giúp các nhà quản lý vận hàng tốt nhất công ty của mình. Cùng theo dõi nhé.

Việc làm tham khảo tại Thue.today:

Việc làm nhà hàng khách sạn

Việc làm phục vụ

Việc làm đầu bếp

Việc làm pha chế

Việc làm bán thời gian

Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề vận hành cơ sở lưu trú nhỏ.jpg (139 KB)

Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề vận hành cơ sở lưu trú nhỏ giúp gì cho chủ doanh nghiệp

Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề vận hành cơ sở lưu trú nhỏ

Trong Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề vận hành cơ sở lưu trú nhỏ thì được chia thành ba bậc trình độ:

  • Nhân viên sảnh bậc 1 
  • Nhân viên sảnh bậc 2
  • Chủ sở hữu, người quản lý ở bậc 3.

Cơ sở lưu trú nhỏ thường là các doanh nghiệp tư nhân hoặc các hộ gia đình nhỏ tại địa phương. Nền tảng kiến thức, tính cách, giá trị, niềm tin, và giáo dục của chủ sở hữu một cơ sở lưu trú nhỏ sẽ có tác động đáng kể đối với định hướng chiến lược của doanh nghiệp. Trong việc vận hành cơ sở lưu trú nhỏ, mô tả công việc thường không được xác định rõ ràng và thường có nhiều sự trùng lặp về trách nhiệm của nhân viên ở các vị trí công việc khác nhau. Do đó, trách nhiệm của các cá nhân thường ít được xác định rõ ràng hơn so với các khách sạn lớn.

Những quy trình, thủ tục trong cơ sở lưu trú nhỏ thường ít được cấu trúc chặt chẽ, nguồn giao tiếp thông tin thường ít chính thức. Nhân viên đôi khi không theo dõi chi tiết như thu thập dữ liệu của khách, kiểm soát chi phí và giao tiếp với những người khác. Đặc tính quan trọng của việc vận hành cơ sở lưu trú nhỏ là đặc trọng tâm vào các hoạt động thường nhật. Vì nguồn lực tài chính và nhân lực hạn chế, nên các cơ sở lưu trú nhỏ thường chỉ tập trung vào các vấn đề ngắn hạn để cân đối thu chi.

Khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú nhỏ mong đợi dịch vụ thân thiện hơn, nhưng điều này không phải luôn luôn được đảm bảo dịch vụ tốt. Nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở lưu trú nhỏ phụ thuộc vào công tác đào tạo phi chính quy, đào tạo tại chỗ hơn là đào tạo chính quy. Vì vậy, Tiêu chuẩn VTOS nghề vận hành cơ sở lưu trú nhỏ sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các chủ sở hữu nâng cao chất lượng dịch vụ và đội ngũ nhân viên, từ đó giúp phát triển kinh doanh và xây dựng danh tiếng của khách sạn, doanh nghiệp và thu hút nhiều hoạt động kinh doanh thông qua giới thiệu trực tiếp hoặc bằng văn bản.

cách vận hành cơ sở lưu trú nhỏ.jpg (48 KB)

Cách vận hành cơ sở lưu trú nhỏ 

Các chứng chỉ trình độ nghề vận hàng cơ sở lưu trú nhỏ

Mã chứng chỉ

Chứng chỉ trình độ

Bậc

CSAO1

Chứng chỉ Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ

1

CSAO2

Chứng chỉ Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ

2

CSAOS3

Chứng chỉ Giám sát vận hành cơ sở lưu trú nhỏ

3

 Bảng 1: Các chứng chỉ trình độ vận hành cơ sở lưu trú nhỏ

Chất lượng dịch vụ của các cơ sở lưu trú nhỏ thường phụ thuộc vào việc đào tạo nhân viện tại chỗ hơn là đào tạo chính quy. Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề vận hành cơ sở lưu trú nhỏ sẽ cơ sở để các chủ sở hữu nâng cao chất lượng dịch vụ và đội ngũ nhân viên, phát triển kinh doanh và xây dựng danh tiếng của khách sạn. Là chủ các cơ sở lưu trú nhỏ thì bạn không nên bỏ qua bộ tài liệu này. Chúc các bạn thành công.

#vận hành cơ sở lưu trú nhỏ #nghề vận hành cơ sở lưu trú nhỏ #cơ sở lưu trú nhỏ