Bảng mô tả công việc của Trợ lý kế toán khách sạn

  Ngày: 22/09/2021

  Các vị trí tuyển dụng tại khách sạn vô cùng đa dạng và phù hợp với rất nhiều người trong xã hội. Không chỉ mang đến những công việc ổn định lâu dài mà còn có thể giúp cho các ứng viên tìm được công vị trí phù hợp với bản thân. Hôm nay, Thue.today sẽ phân tích về vị trí Trợ lý kế toán để các ứng viên có thể hiểu thêm về trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân nếu đang có dự định ứng tuyển hoặc đang đảm nhận công việc này.

  Vị trí này cũng có thể tùy thuộc vào quy mô của khách sạn mà các nhiệm vụ có thể thay đổi.

  Trợ lý kế toán sẽ hỗ trợ các hoạt động tài chính hàng ngày và bạn sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tính toán, ghi chép, thu thập, phân tích và xác minh dữ liệu số để sử dụng trong việc duy trì hồ sơ kế toán về hoạt động tài chính của khách sạn . Ngoài ra, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc tạo hóa đơn và thu thập tất cả nợ doanh thu của khách sạn kịp thời, chính xác, phù hợp với chính sách kế toán và các thủ tục. Bạn cũng sẽ hỗ trợ Quản lý tài chính trong việc chỉ đạo các hoạt động tài chính của khách sạn.

  NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

  • Hỗ trợ quản lý doanh thu nhận được và phân bổ bao gồm các khoản phải thu , khoản phải trả , bảng lương , kiểm toán , báo cáo sổ cái .
  • Xử lý các nhiệm vụ liên quan đến tiền mặt cho khách sạn và đối chiếu toàn bộ tiền mặt tại quầy lễ tân .
  • Hỗ trợ phân tích báo cáo tài chính hàng tháng và báo cáo bất kỳ sự khác biệt nào cho các trưởng bộ phận liên quan.
  • Hỗ trợ kiểm tra tài chính và thuế.
  • Hỗ trợ chuẩn bị các tờ khai thuế và các yêu cầu báo cáo của doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ Kiểm soát viên tài chính quản trị hệ thống, đối chiếu tài khoản sổ cái, chuẩn bị ngân sách, kiểm kê, đóng hàng tháng và chịu trách nhiệm về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
  • Hỗ trợ Kiểm soát viên tài chính hoàn thành quy trình kiểm toán cuối năm. Xem xét và phê duyệt tất cả các giấy tờ (công việc đối chiếu và kiểm toán).
  • Đối chiếu bảng sao kê ngân hàng.
  • Chuẩn bị xác nhận chuyển khoản ngân hàng cho các hóa đơn được hoàn lại .
  • Rà soát tất cả các sổ cái chi tiết, sổ kế toán, sổ kế toán chung để xác nhận các nguồn Nợ/Có phù hợp.
  • Nếu có bất kỳ sự mất cân bằng hoặc khác biệt nào được tìm thấy trên sổ cái, bạn sẽ phối hợp với nhóm kế toán và kiểm toán cùng với các bộ phận để giải quyết vấn đề

  • Xem lại các báo cáo thanh toán, doanh thu và số dư khách hàng ngày.
  • Duy trì cơ sở dữ liệu kế toán bằng cách nhập dữ liệu vào chương trình kế toán.
  • Hỗ trợ lập hóa đơn hoàn lại.
  • Hỗ trợ đối chiếu các hạng mục, trạng thái tài khoản đang mở .
  • Phân tích doanh thu, hoa hồng và chi phí để đảm bảo chúng được ghi nhận một cách hợp lý hàng tháng.
  • Duy trì hồ sơ vĩnh viễn và Giấy chứng nhận bảo hiểm của Nhà cung cấp.
  • Duy trì hợp đồng cho các nhà cung cấp.
  • Xử lý bảng lương hoặc xác minh tiền lương và báo cáo.
  • Xử lý các yêu cầu mua ủy quyền khi cần thiết.
  • Luân chuyển kiểm tra hàng tháng về hàng tồn kho / Nhập tổng số hàng tồn kho cuối kỳ.
  • Bảo quản nguồn cung cấp cho Văn phòng và đặt hàng khi cần thiết.
  • Bất kỳ nhiệm vụ nào khác liên quan đến công việc và khi được giao bởi Kiểm soát viên tài chính.

  Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên thì bạn sẽ đáp ứng các yêu cầu như:

  • Làm việc nhóm/tổ chức và là người chú ý tiểu tiết.
  • Khả năng tổng hợp các dữ kiện và số liệu.
  • Thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh cả bằng văn bản và bằng lời nói.(Có thể tùy công ty sẽ yêu cầu bắt buộc)
  • Thành thạo Microsoft Office (Excel / Word) và kinh nghiệm liên quan đến Tài chính, Kế toán và Thuế.

   

   


  Bài viết liên quan