bản mô tả công việc quản lý nhà hàng (restaurant manager)

  Ngày: 14/08/2021

  Bạn đã từng thắc mắc quản lý nhà hàng (Restaurant Manager), công viêc của họ gồm những gì trong nhà hàng. Hôm này chúng ta cùng tìm hiểu vê câu hỏi này nhé. Thue today xin giới thiệu bản bản mô tả công việc của một người quản lý nhà hàng.

  Xem thêm: Bí Quyết Quản Lý Nhân Viên Trong Nhà Hàng

  ban-mo-ta-cong-viec-quan-ly-nha-hang-restaurant-manager.jpg (2.57 MB)

  Quản lý nhà hàng (Restaurant Manager), công viêc của họ gồm những gì?

  I - Bản mô tả công việc quản lý nhà hàng

  1. Quản lý nhân viên

  - Tuyển dụng các vị trí cho bộ phận nhà hàng.

  - Tham gia vào quá trình tuyển chọn và đào tạo nhân viên mới.

  - Lên kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của nhà hàng.

  - Đánh giá kết quả sau quá trình đào tạo và thử việc.

  - Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên hàng ngày, hàng tuần.

  - Đánh giá kết quả công việc và năng lực của nhân viên nhà hàng định kỳ.

  - Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của công ty.

  2. Quản lý hàng hoá, tài sản

  - Quản lý các công cụ dụng cụ tài sản hàng tháng, giải trình cho Giám đốc nhà hàng, kế toán số lượng hư hỏng, mất mát.

  - Lập phiếu hủy, phiếu transfer khi cần.

  - Phối hợp với bếp trưởng xử lý các loại món ăn bị hư hỏng.

  3. Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách

  - Giải quyết các khiếu nại của khách liên quan đến đồ ăn

  - Khảo sát sự hài lòng của khách theo quy trình công ty.

  - Training cho nhân viên cách giao tiếp và giải quyết các vấn đề.

  - Báo cáo Giám đốc điều hành kết quả giải quyết.

  4. Quản lý bàn

  - Theo dõi lượng khách, kiểm tra việc chuẩn bị thực phẩm.

  - Cùng bếp trưởng kiểm tra và xác nhận thực đơn hàng ngày

  - Ghi lại đặt bàn & set up bàn

  5. Điều hành công việc

  - Giải quyết các sự việc phát sinh.

  - Điều động nhân viên thực hiện công việc.

  - Họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho nhân viên.

  - Lên kế hoạch hoạt động tháng, tuần, ngày cho bộ phận nhà hàng.

  - Phối hợp với các bộ phận khác.

  6. Quản lý tiêu chuẩn phục vụ

  - Trực tiếp giám sát, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn của nhà hàng.

  - Báo cáo kết quả công việc hàng ngày cho giám đốc .

  - Đề xuất các cách để cải tiến các hoạt động của nhà hàng.

  II -  Công việc hàng ngày của quản lý nhà hàng

  1. Đầu ngày

  - Họp nhanh và thông báo tình hình khách sắp đón

  - Kiểm tra check list và tình trạng vệ sinh các khu vực trước giờ đón khách.

  - Xem xét các công việc trong ngày của bộ phận

  - Xem báo cáo, đề nghị.. của ngày hôm trước.

  2. Trong ngày

  - Giải quyết các công việc, các vấn đề phát sinh.

  - Kiểm tra toàn bộ hoạt động của nhà hàng trước các giờ ăn của khách.

  3. Cuối ngày

  - Xem xét lại các công việc trong ngày và các công việc chưa hoàn thành.

  - Kiểm tra lại các bộ phận 1 lần cuối.

  - Lập báo cáo chi tiết các công việc diến ra trong ngày.

  III - Báo cáo giám đốc nhà hàng

  - Báo cáo cho giám theo đốc định kỳ và báo cáo các trường hợp đột xuất hoặc các nhiệm vụ do giám đốc giao.

  - Báo cáo khách ăn hàng ngày: Tình hình ăn uống của khách, chất lượng, định lượng đồ ăn, đồ uống

  - Báo cáo tháng: Chất lượng phục vụ của bộ phận, tình trạng trang thiết bị, tồn kho, thực đơn và phản hồi của khach.

  Mỗi nhà hàng sẽ có một bản mô tả chức danh quản lý nhà hàng cho phù hợp với quy mô, của nhà hàng. Vì thế thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo cho các bạn dễ hình dung và hiểu được công việc của vị trí quản lý nhà hàng. Thue.today chúc các bạn thành công.

   


  Bài viết liên quan