7 công việc chính của bộ phận nhân sự

  Ngày: 14/08/2021

  Một trong 7 yếu tố tạo nên sự thành công của một doanh nghiệp đó chính là bộ phận nhân sự cuả công ty. Bộ phận nhân sự là bộ phận giữa vai trì duy trì và tuyển dụng nhân tài cho công ty. Nhân viên bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm về các loại dịch vụ giấy tờ đa dạng và dịch vụ nhân viên. Để hoàn thành tốt công việc của nhân viên bộ phận nhân sự thì các bạn cần lưu ý đến 7 công việc chính của bộ phận nhân sự sau. 

  Việc làm nhà hàng khách sạn

  Đăng tin tuyển dụng miễn phí

  Công việc của nhân viên bộ phận nhân sự.jpg (109 KB)

  Công việc của nhân viên bộ phận nhân sự

  1. Lương bổng của nhân viên

  Xử lý các mối quan tâm về lương là một nhiệm vụ chính của bộ phận nhân sự. Xử lý biên chế chính xác và kịp thời là rất quan trọng đối với mọi người tại công ty. Các loại chính của lương thưởng mà một chuyên gia nhân sự thực hiện là được đảm bảo trả lương, thưởng đúng hạn. Cập nhật chuẩn xác các điều chỉnh lương, lương năng suất, làm thêm giờ đến nhân viên trong công ty.

  2. Lợi ích cho nhân viên của công ty

  Nhân sự có trách nhiệm quản lý các gói trợ cấp do doanh nghiệp cung cấp. Các kế hoạch chăm sóc sức khoẻ khác nhau, chia sẻ lợi nhuận và lương hưu. Các chuyên gia về nhân sự cần phải có hiểu biết rõ ràng về những lợi ích khác nhau, giúp đưa ra quyết định về gói tốt nhất cho công ty của họ và thông thạo về việc giải thích những lợi ích này cho nhân viên.

  3. Tuyển dụng nhân sự

  Việc làm tuyển dụng, tuyển chọn nhân viên là công việc chính của bộ phận nhân sự. Nhân sự có thể kiểm tra tài liệu tham khảo, kiểm tra kỹ năng cụ thể và phỏng vấn để xác định xem các cá nhân có phù hợp với công ty hay không.

  4. Đào tạo nhân sự

  Sự phát triển của các chương trình đào tạo cung cấp kỹ năng có giá trị và giảng dạy các kiến thức khác nhau được xử lý bởi HR. Bộ phận nhân sự làm việc với ban giám đốc để lập kế hoạch đào tạo thường bao gồm hướng dẫn sử dụng, tư vấn đồng đẳng và các cơ hội thực hành.

  Bộ phận nhân sự phụ trách việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự.jpg (30 KB)

  Bộ phận nhân sự phụ trách việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự

  5. Dịch vụ nhân viên

  Nhân viên bộ phận nhân sự có trách nhiệm đảm bảo nhân viên công ty được tạo cơ hội để được giúp đỡ khi cần thiết.

  6. Sáng kiến cộng đồng

  Bộ phận nhân sự có trách nhiệm điều phối các hoạt động của công ty phục vụ khu vực địa phương như các chương trình tái sử dụng và tái chế hoặc các sáng kiến xanh khác.

  7. Sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên

  Phát triển và kiểm tra các định kỳ về sức khoẻ và an toàn trong công ty nhằm ngăn ngừa tai nạn và đáp ứng yêu cầu của pháp luật. Đại diện bộ phận nhân sự đảm bảo công việc kinh doanh của họ tuân thủ các luật về sức khoẻ và an toàn của nhà nước. Họ cũng chịu trách nhiệm giáo dục nhân viên về điều này.

  Công việc của bộ phận nhân sự vô cùng quan trọng. Trên đây là các công việc điển hình mà nhân viên bộ phận nhân sự sẽ phải thực hiện, tuy nhiên sẽ tùy vào từng công ty và bộ phận nhân sự sẽ có công việc khác nhau. Chúc các bạn thành công.


  Bài viết liên quan