Tìm kiếm:

Việc làm trong những năm gần đây, ngành pha chế đang có những tiến bộ vượt bậc khi số lượng học viên đăng ký học pha chế tăng cáo. chứng tỏ, pha chế là ngành có sức hút lớn với giới trẻ hiện nay. nhưng nhiều bạn trẻ đến với nghề lại có những suy nghĩ sai lầm về vị