Điều khoản sử dụng

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Sàn giao dịch thương mại điện tử thue.today thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH THUÊ (“Công ty”) một Công ty thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được thue.today chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử thue.today (“Sàn giao dịch TMĐT thue.today”) và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên sàn giao dịch TMĐT thue.today

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT thue.today được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với quy định pháp luật.

Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua sàn giao dịch thương mại điện tử thue.today phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.

 1. Mục đích
 • Thue.today sẽ trở thành thị trường việc làm trực tuyến hàng đầu Việt Nam.
 • Thue.today cho phép người có nhu cầu việc làm và nhà tuyển dụng kết nối và giao dịch an toàn, dễ dàng trong một môi trường tiện lợi và rõ ràng.

 1. Nguyên tắc
 • Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên của thue.today. Mọi thành viên tham gia giao dịch trên thue.today có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.
 • Các điều khoản và điều kiện trong Quy chế này sẽ điều khiển việc sử dụng các dịch vụ do Công ty cung cấp và có sẵn trên trang web thue.today và tất cả các trang web con (’Trang web’).
 • Bằng cách sử dụng Trang web, thành viên được xem là đã đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được đặt ra trong Quy chế, cũng như các điều khoản và điều kiện được ám chỉ và/hoặc bao hàm.
 • Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia thue.today phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế quản lý của thue.today.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Tên miền: Sàn giao dịch TMĐT thue.today do công ty TNHH THUÊ phát triển với tên miền giao dịch là: http://www.thue.today (Sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT thue.today’)

 1. Định nghĩa chung:

Nhà Tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của thue.today bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty.

Người tìm việc: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được rao trên thue.today của Nhà tuyển dụng. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Thành viên: là bao gồm cả nhà tuyển dụng lẫn người tìm việc.

 • Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thue.today là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website.
 • Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT thue.today chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT thue.today

Khi đăng ký là thành viên của thue.today, thành viên hiểu rằng:

 • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
 • Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn

Hàng hóa: Được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tin tại các mục trên website thue.today

Sản phẩm là một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của thue.today thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng dịch vụ.

2. Quy định chung:

Sàn giao dịch TMĐT thue.today có thể sửa đổi Quy chế tùy từng thời điểm vì các lý do liên quan đến luật pháp hay quy định, hoặc để đảm bảo Trang web hoạt động đúng cách và suôn sẻ.

Nếu Thành viên tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc các dịch vụ thue.today cung cấp trên Trang web (’Các dịch vụ’) sau ngày các sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, Thành viên sẽ được cho là đã đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế sửa đổi. Trong trường hợp Thành viên không đồng ý với các sửa đổi, Thành viên không được tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Các dịch vụ.

Sàn giao dịch TMĐT thue.today không bảo đảm truy cập vào các Dịch vụ được liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn, và có thể có nhiều yếu tố can thiệp vào hoạt động của Trang web nằm ngoài tầm kiểm soát của thue.today.

Các đề mục và chú thích của Quy chế này được đưa vào chỉ nhằm mục đích thuận tiện trong tham khảo và không xác định, giới hạn, giải thích hoặc mô tả dưới bất kỳ hình thức nào phạm vi và quy mô của bất kỳ điều khoản nào trong Quy chế này.

Việc Sàn giao dịch TMĐT thue.today không có hành động nào đối với vi phạm của thành viên hoặc người nào khác sẽ không cấu thành sự từ bỏ của thue.today đối với quyền hành động xử lý các vi phạm sau đó hoặc tương tự.

Nếu bất kỳ quy định nào của Quy chế này được xem là vô hiệu hoặc không thể thực thi được, quy định đó sẽ bị xóa bỏ nhưng các quy định còn lại vẫn sẽ được thực thi.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

 1. Quy trình dành cho người tìm việc
 • Đăng ký tài khoản

Người tìm việc có thể đăng ký thành viên thông qua các tài khoản liên kết Facebook hoặc tạo tài khoản mới bằng cách điền thông tin vào form như bên dưới:

1.png (67 KB)

Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn giao dịch TMĐT thue.today và được Sàn giao dịch TMĐT thue.today chấp thuận, Thành viên sẽ có thể tạo hồ sơ trực tuyến và ứng tuyển vào vị trí việc làm phù hợp được đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT thue.today.

Lưu ý: Thue.today không kiểm duyệt hồ sơ. Do đó, sau khi tạo tài khoản, Thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của Thành viên có sai luật, đó là trách nhiệm của Thành viên. Sàn giao dịch TMĐT thue.today có quyền điều tra, xóa bỏ hay từ chối các thông tin của thành viên vi phạm.

 • Tạo hồ sơ cá nhân trực tuyến

Người tìm việc sẽ tiến hành tạo hồ sơ cá nhân trực tuyến. Khi có nhu cầu ứng tuyển trên thue.today, người tìm việc sẽ gởi hồ sơ cho nhà tuyển dụng. Trong một vài trường hợp nhà tuyển dụng sẽ trực tiếp tìm đến hồ sơ của người tìm việc để gởi yêu cầu tuyển dụng.

Các bước tiến hành tạo hồ sơ trực tuyến:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản thành viên trên thue.today.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, thành viên điền đầy đủ thông tin yêu cầu bắt buộc (thông tin cá nhân, vị trí, số năm kinh nghiệm, tôi muốn làm việc tại, thời gian làm việc, cấp bậc, ngôn ngữ, giới thiệu bản thân, kỹ năng liên quan) và một vài thông tin không bắt buộc khác (mức lương, kinh nghiệm làm việc, quá trình học vấn)

2.png (127 KB)

Bước 3: Click nút “Lưu” để hoàn tất việc đăng hồ sơ.

Để quản lý thông tin (thông tin tài khoản, hồ sơ và các thông tin khác như các việc làm đã ứng tuyển, tạo thông báo việc làm tự động…) thành viên vào trang thue.today.

 • Nộp hồ sơ ứng tuyển trực tuyến

Bước 1: Lựa chọn công việc mà thành viên có nhu cầu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công việc (lương, điều kiện tuyển dụng, quyền lợi được hưởng…);

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản thành viên trên thue.today

Bước 3: Click vào nút “ứng tuyển” và trả lời câu hỏi như hình bên dưới:

3.png (154 KB)

Bước 4: Click vào nút “hoàn thành” để hoàn tất việc nộp hồ sơ ứng tuyển.

Bước 5: Hồ sơ sẽ được gửi đến cho nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng sẽ xác nhận lại thông tin với người tìm việc.

 1. Quy trình dành cho nhà tuyển dụng
 • Tạo tài khoản

Bước 1: Nhà tuyển dụng cần tạo tài khoản trước khi có thể sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên thue.today. Để tạo tài khoản Nhà tuyển dụng cần nhập vào các thông tin trong form bên dưới:

4.png (79 KB)

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, Nhà tuyển dụng điền đầy đủ thông tin yêu cầu bắt buộc (Công ty, Thuê URL, Lĩnh vực, địa chỉ công ty) và một vài thông tin không bắt buộc khác (điện thoại, Website, Facebook, giới thiệu)

5.png (108 KB)

Bước 3: Click nút “Lưu” để hoàn tất việc đăng hồ sơ.

 • Đăng tin tuyển dụng

Bước 1: Chọn mục "Đăng tin việc làm mới" để bắt đầu

Bước 2: Sau khi điền thông tin tuyển dụng, tiến hành click nút “Lưu và đăng bài”

6.png (125 KB)

Bước 3: Sau khi đăng thành công thì công việc sẽ xuất hiện trên Sàn giao dịch TMĐT thue.today và khi đó người tìm việc sẽ có thể tìm và nộp hồ sơ ứng tuyển vào công việc này.

Bước 4: Nhà tuyển dụng nhận hồ sơ ứng tuyển và bắt đầu xem xét hồ sơ ứng tuyển theo quy trình tuyển dụng.


 1. Quy trình dành cho ban quản trị website

Ban quản trị website sẽ quản lý các thông tin về thành viên: bao gồm thông tin người tìm việc, hồ sơ người tìm việc, thông tin nhà tuyển dụng và các công việc tuyển dụng của nhà tuyển dụng cũng như các tính năng quản lý khác.

 • Quản lý thành viên người tìm việc

Một vài tính năng chính trong quản lý người tìm việc/ứng viên và hồ sơ của ứng viên như sau:

Quản lý thông tin người tìm việc

Khóa/hủy bỏ tài khoản của ứng viên

Quản lý hồ sơ của người tìm việc

 • Quản lý thành viên nhà tuyển dụng

Một vài tính năng chính trong quản lý nhà tuyển dụng và công việc đăng tuyển, sử dụng dịch vụ của nhà tuyển dụng như sau:

Quản lý thông tin nhà tuyển dụng

Khóa/hủy bỏ tài khoản sử dụng của nhà tuyển dụng

Quản lý thông tin công việc của nhà tuyển dụng và thông tin dịch vụ sử dụng của nhà tuyển dụng

 • Tính năng khác

Thống kê thành viên;

Báo cáo thành viên

Quản trị quyền đăng nhập

 1. Chính sách giao nhận vận chuyển

Do đặc thù là sàn giao dịch trực tuyến giúp kết nối Nhà tuyển dụng và người tìm việc nên Công ty không có chính sách giao nhận.

 1. Chính sách bảo trì, bảo hành

Do đặc thù là sàn giao dịch trực tuyến giúp kết nối Nhà tuyển dụng và người tìm việc nên Công ty không có chính sách bảo trì, bảo hành ngoài các cam kết quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dịch vụ.

 1. Chính sách đổi trả hàng

Do đặc thù là sàn giao dịch trực tuyến giúp kết nối Nhà tuyển dụng và người tìm việc nên Công ty không có chính sách đổi trả hàng.

 1. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại / phản ánh

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH Thuê khuyến khích phương pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp, tin cậy giữa các bên

Việc hỗ trợ giải quyết như sau:

Bước 1: Thành viên gởi phản ánh / khiếu nại về dịch vụ website qua email: [email protected]

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Bộ phận này sẽ chủ động phản hồi, liên hệ, xem xét và cùng khách hàng giải quyết khiếu nại trên cơ sở các Quy chế đã công bố và pháp luật hiện hành.

Bước 3: Tùy vào tính chất vụ việc để thương lượng. Nếu các bên không thương lượng thành công, một trong các bên có quyền đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Lưu ý:

 • Việc khiếu nại phải có chứng cứ phù hợp, có thông tin tài khoản, link dẫn chứng hoặc chứng cứ khác.
 • Công ty tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc và Nhà tuyển dụng. Vì vậy, các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Các thông tin của người tìm việc cũng phải trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 • Các bên phải tích cực giải quyết tranh chấp, khiếu nại. Đối với nhà tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang tranh chấp với người tìm việc. Công ty sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin hợp pháp liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên trong tranh chấp yêu cầu.
 • Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Công ty. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về nhà tuyển dụng: Công ty sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Công ty sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của nhà tuyển dụng đó trên website.

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

Website thue.today bán các gói dịch vụ đăng tin quảng cáo cho các nhà tuyển dụng tùy theo nhu cầu. Việc thanh toán hai bên sẽ dùng phương thức chuyển khoản hoặc thanh toán sau khi ký hợp đồng dịch vụ.

Sàn giao dịch TMĐT thue.today sẽ xuất Hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi Khách hàng thanh toán.

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Sàn giao dịch TMĐT thue.today xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

 1. Quản lý thông tin của Thành viên.

Khi đăng ký tham gia trên sàn giao dịch thương mại điện tử thue.today, thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: Họ tên; địa chỉ, số điện thoại, Email, Mật khẩu (điền theo hướng dẫn của website) và các thông tin cụ thể khác theo hướng dẫn trên website.

Nghiêm cấm thành viên dùng các thủ đoạn phá hoại, phát tán virus hay xâm nhập hệ thống.

2. Giải pháp đảm bảo an toàn giao dịch về mặt kỹ thuật.

 • Có phương án kỹ thuật và các biện pháp phù hợp bảo vệ hệ thống. Hạ tầng mạng được bảo vệ bởi bức tường lửa (firewall) của doanh nghiệp và các dữ liệu giao dịch được bảo mật tuyệt đối bằng biện pháp mã hóa SSL (Secure Sockets Layer):
 • Công ty không tích hợp chức năng thanh toán trực tiếp nên vấn đề bảo đảm an toàn giao dịch không có trở ngại lớn.

VI. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Sàn giao dich TMĐT thue.today cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Thành viên theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT thue.today và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Sàn giao dich TMĐT thue.today có chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau:

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên),.... Đây là các thông tin mà Công ty cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Công ty liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và người liên quan.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website.
 • Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ là vĩnh viễn trừ khi có yêu cầu khác của cơ quan nhà nước.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Những thông tin Nhà tuyển dụng (tên, địa chỉ) là công khai khi đăng tin để người tìm việc có thể liên hệ Nhà tuyển dụng.

Thông tin người tìm việc (tên, địa chỉ, số điện thoại và email) chỉ thành viên là nhà tuyển dụng có thể xem.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 • CÔNG TY TNHH THUÊ
 • Địa chỉ: số 135/35 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • E-Mail : [email protected]
 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị website hỗ trợ/ hướng dẫn việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Công ty. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên thue.today được Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của thue.today. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Thue.today sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực bảo mật dữ liệu của Thue.today.

Ban quản trị Thue.today yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán ...., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Thue.today không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Thue.today về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Thue.today vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Thue.today hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Thue.today cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Thue.today trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Thue.today dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Thue.today.

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Sàn giao dịch TMĐT thue.today cố gắng cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Thành viên. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì Thành viên thông báo cho Sàn giao dịch TMĐT thue.today tại địa chỉ email: [email protected]

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT thue.today sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

Sàn giao dịch TMĐT thue.today không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm đối với những lỗi kỹ thuật, đường truyền, phần mềm hay sự cố khách quan này.

IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE TMĐT THUE.TODAY

 1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT thue.today
 • Có quyền kiểm tra thông tin của các Thành viên. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT thue.today không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT thue.today có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
 • Sàn giao dịch TMĐT thue.today bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ cung cấp cho Thành viên ngay lập tức mà không cần cảnh báo và/hoặc thông báo nếu có vi phạm đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Quy chế hoặc pháp luật Việt Nam.
 • Sàn giao dịch TMĐT thue.today giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT thue.today theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT thue.today. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Sàn giao dịch TMĐT thue.today giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT thue.today và sẽ báo trước cho thành viên.
 • Trong phạm vi cho phép bởi luật pháp Sàn giao dịch TMĐT thue.today loại trừ tất cả các bảo đảm, điều kiện hay các điều khoản ngụ ý khác, cho dù được ngụ ý bởi đạo luật hay theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ điều khoản nào về kỹ năng, sự cẩn thận hay kịp thời của việc thực hiện.
 • Sàn giao dịch TMĐT thue.today không điều tra, giám sát hay kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của Các trang web Bên thứ Ba. Việc chứa và/hoặc đề cập đến các đường liên kết hay địa chỉ internet trên Trang web không hàm ý rằng Sàn giao dịch TMĐT thue.today ủng hộ hay tán thành các trang đó. Trong trường hợp Người dùng quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Các trang web Bên thứ Ba, Người dùng phải chịu mọi rủi ro.
 • Sàn giao dịch TMĐT thue.today giữ bản quyền sử dụng dịch vụ, hình thức và các nội dung trên trang web theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 1. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT thue.today
 • Đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xây dựng Quy chế hoạt động, Quy định, Hướng dẫn các quy trình giao dịch choThành viên.
 • Lưu giữ và cập nhật thông tin đăng ký của Thành viên.
 • Sàn giao dịch TMĐT thue.today chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT thue.today trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT thue.today sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT thue.today.
 • Sàn giao dịch TMĐT thue.today có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét những phản ánh đó. Tùy theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT thue.today sẽ có phương án giải quyết và bảo vệ quyền lợi của thành viên.
 • Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
 • Sàn giao dịch TMĐT thue.today loại bỏ khỏi website những thông tin đăng tuyển dụng/hồ sơ ứng viên không hợp lệ với thỏa thuận sử dụng của website, vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.
 • Sàn giao dịch TMĐT thue.today chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: thương mại/giao dịch điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT thue.today.
 • Sàn giao dịch TMĐT thue.today sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT thue.today và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT thue.today không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI DÙNG THAM GIA SÀN GIAO DỊCH TMĐT THUE.TODAY

 1. Quyền của Người dùng Sàn giao dịch TMĐT thue.today
 • Khi đăng ký trở thành thành viên của thue.today, Thành viên sẽ được thue.today đăng tin bài liên quan (tin/quảng cáo tuyển dụng, hồ sơ ứng viên) đến việc tuyển dụng/tìm kiếm việc làm trên today.
 • Sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những hồ sơ tuyển dụng, nội dung công việc đăng tải/ quản lý hồ sơ cá nhân, theo dõi việc làm phù hợp tại thue.today.
 • Được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT thue.today hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tạo hồ sơ, nộp đơn ứng tuyển hoặc đăng tin tuyển dụng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT thue.today.
 • Sàn giao dịch TMĐT thue.today cấp quyền đăng thông tin tuyển dụng và/hoặc tìm kiếm ứng viên trên thue.today (dựa theo thỏa thuận sử dụng dịch vụ).
 • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT thue.today trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT thue.today.

 1. Trách nhiệm của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT thue.today
 • Chịu trách nhiệm về tính bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Người dùng tham gia giao dịch trên trang web có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế. Người dùng phải đọc Quy chế này và các Quy định đăng tin công bố trên trang web trước khi đăng tin.
 • Thông báo kịp thời cho Sàn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn và những thông tin đăng tải lên Sàn là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tính chính xác của Thông tin đã được đề cập.
 • Thành viên người tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người tuyển dụng. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT thue.today vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐTthue.today. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên tại mọi thời điểm đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Công ty, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của Công ty không bị thiệt hại từ bất kỳ hành động, yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, kiện tụng, chi phí, trách nhiệm hay phí tổn nào (bao gồm các chi tiêu và chi phí pháp lý hợp lý) mà Công ty phải chịu hay chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc phát sinh từ hành động vi phạm Quy chế này của Thành viên (bao gồm các tài liệu được đề cập), hoặc phát sinh từ hành động vi phạm bất kỳ luật nào hay quyền lợi của một bên thứ ba của Thành viên.
 • Trong trường hợp một Thành viên có tranh chấp, khiếu nại và/hoặc hành động chống lại một hay nhiều Thành viên khác, Thành viên đồng ý miễn trừ trách nhiệm của Công ty, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, đại lý hay bên được nhượng quyền của Công ty tới phạm vi tối đa cho phép bởi pháp luật đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, phí tổn, chi phí và thiệt hại (thực tế và mang tính hậu quả) nào thuộc tất cả các loại và tính chất, đã biết và chưa biết, có ngờ tới và không ngờ tới, được tiết lộ và không được tiết lộ (bao gồm các chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc có liên quan đến các tranh chấp đó theo bất kỳ cách nào.
 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn dưới mọi hành thức gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn.

XI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 • Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày đăng lên website TMĐT thue.today. Sàn sẽ được quản lý và hiểu theo luật pháp Việt Nam.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử giữa các Thành viên sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau. Trang web có cơ chế thông báo tin quảng cáo không nghiêm túc. Nếu xác định rõ Thành viên có hành vi vi phạm, Công ty có quyền xử lý theo quy chế này.
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và Thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.
 • Quy chế hoạt động sẽ được thue.today cập nhật bổ sung liên tục và cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia có trách nhiệm đọc và tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.