Tên thương hiệu

Phượng Hoàng Management Group

Địa chỉ

F245-246-247 Võ Thị Sáu

Phượng Hoàng management group stands for group of Asian members highly specialize in developing and managing restaurants, hotels, F&B brands system

Toàn thời gian - 1-2 năm

Đầu bếp Hoa

F245-246-247 Võ Thị Sáu

8,000,000 - 15,000,000 vnd


Bài viết nổi bật