Tên thương hiệu

Roseland Hotels Group

Địa chỉ

4 Cao Ba Quat St, Ben Nghe Ward, District 01

Roseland Hotels Group is a group of city hotels with central location in Ho Chi Minh City, Vietnam.

Toàn thời gian - Không kinh nghiệm

NV phục vụ nhà hàng (ca sáng/ chiều)

15/1A - 15A/57A, Lê Thánh Tôn, Quận 1

5,000,000 - 6,000,000 vnd