Tên thương hiệu

Roseland Hotels Group

Địa chỉ

4 Cao Ba Quat St, Ben Nghe Ward, District 01

Roseland Hotels Group is a group of city hotels with central location in Ho Chi Minh City, Vietnam.

Hiện tại các vị trí tại Roseland Hotels Group đã đầy đủ.
Gửi tin nhắn cho nhà tuyển dụng để tìm cơ hội cho bạn.

Gửi tin nhắn Beta