Tên thương hiệu

RevMax Consultancy and Services Company

Địa chỉ

145, Nguyễn Cửu Vân, Bình Thạnh

Website

www.revmax.com

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ REVMAX Giải pháp Quản trị Doanh thu (Revenue Management) chuyên nghiệp cho các khách sạn và resort ở Việt Nam! Chúng tôi tự hào là Công ty Tư vấn về Quản trị doanh thu chuyên nghiệp và đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp thích hợp và hiệu quả về Quản trị doanh thu nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận cho các khách sạn. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây: Tổ chức mô hình Quản trị doanh thu cho các khách sạn sắp mở và đang hoạt động. Cung cấp dịch vụ thuê ngoài (outsource) Quản trị doanh thu cho các khách sạn. Đào tạo và huấn luyện kỹ năng Quản trị doanh thu . Dịch vụ cố vấn Quản trị doanh thu cho chủ, quản lý, điều hành và nhà đầu tư của các khách sạn. Cung cấp nhân sự Quản lý doanh thu (Revenue Manager) cho các khách sạn và resort. Cố vấn chiến lược Tiếp thị bán hàng cho các khách sạn và resort. Dịch vụ đại diện Tiếp thị bán hàng cho các khách sạn và resort. Cung cấp dịch vụ marketing thương hiệu và marketing số chuyên nghiệp. Tư vấn và cung cấp dịch vụ Quản trị khách sạn.
 

Hiện tại các vị trí tại RevMax Consultancy and Services Company đã đầy đủ.
Gửi tin nhắn cho nhà tuyển dụng để tìm cơ hội cho bạn.

Gửi tin nhắn Beta