Tên thương hiệu

Propaganda Saigon

Địa chỉ

21 Han Thuyen. Q1

Website

http://www.propagandabistros.com

 

Toàn thời gian - 1-2 năm

RESTAURANT SUPERVISOR

21 Han Thuyen. Q1

8,000,000 - 12,000,000 vnd

Toàn thời gian - 1-2 năm

Bartender

21 Han Thuyen. Q1

6,500,000 - 7,000,000 vnd

Toàn thời gian - Không kinh nghiệm

Food Runner

21 Han Thuyen. Q1

5,000,000 - 6,000,000 vnd

Toàn thời gian - <1 năm

Nhân viên phục vụ

21 Han Thuyen. Q1

6,500,000 - 7,500,000 vnd


Bài viết nổi bật