Tên thương hiệu

Pepper Lunch Vietnam

Địa chỉ

72, Lê Thánh Tôn, Quận 1

Chuỗi nhà hàng BeefSteak Nhật - Pepper Lunch
 

Toàn thời gian - 1-2 năm

Giám Sát Nhà Hàng

72, Lê Thánh Tôn, Quận 1

9,000,000 - 10,000,000 vnd