Tên thương hiệu

Pasteur Street Brewing Company

Địa chỉ

144, Pasteur, Quận 1

Website

http://www.pasteurstreet.com

American craft brewery located in Saigon, Vietnam. We produce exotic styles of beer in small batches for the global market.\r\n

Hiện tại các vị trí tại Pasteur Street Brewing Company đã đầy đủ.
Gửi tin nhắn cho nhà tuyển dụng để tìm cơ hội cho bạn.

Gửi tin nhắn Beta