Tên thương hiệu

Pasteur Street Brewing Company

Địa chỉ

144 Pasteur Street, Phường Bến Nghé, Quận 1

Craft bia brewed in Saigon, Vietnam! The most award-winning brewery in an emerging craft market - we combine classic craft styles with local ingredients.

Toàn thời gian - 1-2 năm

Tap Room Manager (Mức lương cạnh tranh)

144 Pasteur Street, Phường Bến Nghé, Quận 1

500 - 700 usd