Tên thương hiệu

Ông Tám

Địa chỉ

87 Nguyen Du, D1

Cozy, casual restaurant in the heart of Ho Chi Minh city downtown, serving roasted duck/pork, steamed bun, tacos and various choices of local beers.
 

Hiện tại các vị trí tại Ông Tám đã đầy đủ.
Gửi tin nhắn cho nhà tuyển dụng để tìm cơ hội cho bạn.

Gửi tin nhắn Beta