Tên thương hiệu

OIA Castle

Địa chỉ

119, Tôn Thất Đạm, Quận 1

Oia Castle is the combination between restaurant - light bar - coffee shop, designed as Santorini style. When you visit here, you will be enjoy our Greek and Vietnamese dishes and some of favorite drinks of modern Vietnamese.

Hiện tại các vị trí tại OIA Castle đã đầy đủ.
Gửi tin nhắn cho nhà tuyển dụng để tìm cơ hội cho bạn.

Gửi tin nhắn Beta