Tên thương hiệu

The Nectar

Địa chỉ

Lầu 16, 3 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

Nectar - Healthy Juice Bar & Italian Coffee in Saigon. We are looking for fulltime & partime person with good attitude, no need much experience but want to learn on Food and Beverage Experience.
 

Toàn thời gian, Bán thời gian, Làm theo ca, Làm theo giờ, Linh động - Không kinh nghiệm, <1 năm

Giao hàng - Pha chế

Lầu 16, 3 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

4,000,000 - 5,500,000 vnd

Toàn thời gian, Bán thời gian, Làm theo ca, Làm theo giờ, Linh động - Không kinh nghiệm, <1 năm

Juice & Cafe Barista

Lầu 16, 3 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

4,000,000 - 5,000,000 vnd