Tên thương hiệu

Mercato Salad Bar

Địa chỉ

212 Nguyen Van Huong, District 2

First premium salad bar - food truck concept in Saigon. Come and enjoy a variety of healthy salad dishes made by our Italian chefs.
 

Hiện tại các vị trí tại Mercato Salad Bar đã đầy đủ.
Gửi tin nhắn cho nhà tuyển dụng để tìm cơ hội cho bạn.

Gửi tin nhắn Beta