Tên thương hiệu

Maxim's Club Saigon

Địa chỉ

15, Đồng Khởi, Quận 1

Maxim's Club has been around since 1925 as part of Majestic hotel. It has the honor to host top elite people in Vietnam and around the world when visiting Saigon. The new Maxim's offers the utmost luxury and warmth with top notch services. Its band performs daily from 7:30 PM till late.
 

Hiện tại các vị trí tại Maxim's Club Saigon đã đầy đủ.
Gửi tin nhắn cho nhà tuyển dụng để tìm cơ hội cho bạn.

Gửi tin nhắn Beta

Bài viết nổi bật