Tên thương hiệu

La Gare Coffee

Địa chỉ

447, Đường Nguyễn Thị Thập, Quận 7

 

Toàn thời gian - <1 năm

Nhân Viên Pha Chế

447, Đường Nguyễn Thị Thập, Quận 7

4,800,000 - 5,500,000 vnd