Tên thương hiệu

Cong ty TNHH KI Ba

Địa chỉ

31, Phó Đức Chính, Quận 1

Nhà hàng Tây Ban Nha tại quận 1
 

Làm theo ca - 2-3 năm

Đầu bếp

31, Phó Đức Chính, Quận 1

6,500,000 - 7,000,000 vnd

Làm theo ca - <1 năm

Nhân viên phục vụ

31, Phó Đức Chính, Quận 1

6,000,000 - 6,500,000 vnd

Làm theo ca - Không kinh nghiệm

Nhân viên dọn dẹp

31, Phó Đức Chính, Quận 1

6,000,000 - 6,500,000 vnd