Tên thương hiệu

Khao Soi Kitchen

Địa chỉ

83 Xuân Thủy, Thảo Điền Ward, District 2

a true Thai kitchen in District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Toàn thời gian - 1-2 năm

NHÂN VIÊN PHA CHẾ

83 Xuân Thủy, Thảo Điền Ward, District 2

4,000,000 - 5,000,000 vnd

Toàn thời gian - <1 năm

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

83 Xuân Thủy, Thảo Điền Ward, District 2

4,000,000 - 6,000,000 vnd