Tên thương hiệu

High Tide Smoke House

Địa chỉ

154 Nguyễn Văn Hưởng, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

A new Australian restaurant will be opening soon in Thao Dien District 2. We are looking fo fun, energetic, and hardworking applicants who can join us for this wonderful and exciting new F&B in Thao Dien.

Hiện tại các vị trí tại High Tide Smoke House đã đầy đủ.
Gửi tin nhắn cho nhà tuyển dụng để tìm cơ hội cho bạn.

Gửi tin nhắn Beta