Tên thương hiệu

Galaxy Saigon E-Gaming Club (Rex Hotel)

Địa chỉ

Lầu 1 Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

Galaxy Saigon E-Gaming Club (thuộc Khách sạn Rex) là một trong những casino lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn thời gian - Không kinh nghiệm

Nhân viên phục vụ

Lầu 1 Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

6,500,000 - 8,000,000 vnd