Tìm kiếm:

Việc làm ibasic

Việc làm khác

Ecom Partnership Development

Thế Giới Phụ Nữ Ibasic - Thành phố Hồ Chí Minh

- Tạo mối quan hệ tốt với các đối tác sàn thương mại điện tử nhằm thúc đẩy quá trình bán hàng để tăng doanh thu. - Phụ trách chi tiết về hoạt động kinh doanh...

Nhân Viên Kế Toán Kho

Thế Giới Phụ Nữ Ibasic - Thành phố Hồ Chí Minh

- Khi có phát sinh các nghiệp vụ phải lập đầy đủ và kịp thời các chứng từ như: nhập, xuất hàng hóa vật tư… - Kiểm tra các hóa đơn nhập hàng từ nhà SX, xử lý...

Nhân Viên Kế Toán Hàng Hóa

Thế Giới Phụ Nữ Ibasic - Thành phố Hồ Chí Minh

Kiểm kê hàng hóa định kỳ và đột xuất tại cửa hàng và kho trung tâm của iBasic. MĐảm bảo nhập – xuất – tồn giữa phần mền và thực tế tại cửa hàng và kho trung tâm...

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Thế Giới Phụ Nữ Ibasic - Thành phố Hồ Chí Minh

- Trưng bày hàng hóa, khay kệ tại cửa hàng. - Trả lời các thắc mắc của khách hàng liên quan đến thương hiệu và sản phẩm tại điểm bán - Phát các POSM giới...

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Kênh Thương Mại Điện Tử

Thế Giới Phụ Nữ Ibasic - Thành phố Hồ Chí Minh

- Tư vấn thông tin sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng - Trực hotline, facebook, zalo - Quản trị đơn hàng trên hệ thống - Liên hệ xác nhận đơn hàng...

Nhân Viên Kế Toán Hàng Hóa Tại HCM

- Hồ Chí Minh

Kiểm kê hàng hóa định kỳ và đột xuất tại cửa hàng và kho trung tâm của iBasic -mĐảm bảo nhập – xuất – tồn giữa phần mền và thực tế tại cửa hàng và kho...

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Cửa Hàng

- Hồ Chí Minh

Tư vấn bán hàng trực tiếp tại cửa hàng * Quyền lợi được hưởng - Lương thưởng cạnh tranh, gồm lương căn bản+ hoa hồng theo doanh số bán - Môi trường làm...

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Kênh Thương Mại Điện Tử

- Quận Bốn, Hồ Chí Minh

Theo dõi tồn kho sản phẩm để tư vấn bán hàng - Gọi chăm sóc khách hàng dựa trên dữ liệu có sẵn - Báo cáo doanh số bán hàng theo tuần / tháng / quý * Quyền...

Ecom Partnership Development

- Hồ Chí Minh

Tạo mối quan hệ tốt với các đối tác sàn thương mại điện tử nhằm thúc đẩy quá trình bán hàng để tăng doanh thu. - Phụ trách chi tiết về hoạt động kinh doanh...

Nhân Viên Kế Toán Kho

- Hồ Chí Minh

Khi có phát sinh các nghiệp vụ phải lập đầy đủ và kịp thời các chứng từ như: nhập, xuất hàng hóa vật tư… - Kiểm tra các hóa đơn nhập hàng từ nhà SX, xử lý...

Kế Toán Kho

- Hồ Chí Minh

Lập các phiếu điều chuyển giữa các cửa hàng với kho và ngược lại trên phần mềm kế toán. • Theo dõi và lập các phiếu xuất mẫu , xuất tặng trên phần mềm kế...

Việc làm mới nhất

Xem thêm