Tên thương hiệu

El Gaucho Argentinian Steakhouse Vietnam

Địa chỉ

74/1, Hai Bà Trưng, Quận 1

Website

www.elgaucho.asia

El Gaucho Argentinian Steakhouse retro and modern in a mix of intricate detail and sophisticated simplicity. Food is our passion and it is our aim to establish the benchmark in southeast asia for a contemporary, specialized steakhouse concept, we opened our first restaurant in 2011 and went our way from SaiGon to HaNoi, Bangkok to Koh Samui, eight restaurants and it is still the same joy. Be a part of the El Gaucho family. El Gaucho Argentinian Steakhouse cổ điển và hiện đại trong một sự kết hợp của những chi tiết khác nhau và sự đơn giản đến tinh vi (mộc mạc đến tinh vi) Ẩm thực là nguồn cảm hứng của chúng tôi và đó là điều chúng tôi nhắm đến để thiết lập ra điểm chuẩn ở phía Đông Nam Châu Á hiện đại, đặc biệt là về khái niệm steakhouse, chúng tôi khai trương nhà hàng đầu tiên của chúng tôi vào năm 2011 và mở rộng từ Sài Gòn đến Hà Nội, Bangkok đến Koh Samui, tám nhà hàng và vẫn chung một niềm vui. Hãy trở thành một thành viên của gia đình El Gaucho.
 

Toàn thời gian - 1-2 năm

Kitchen's staff

74, Hai Bà Trưng, Quận 1

Thỏa thuận

Toàn thời gian - 1-2 năm

Bartender

74, Hai Bà Trưng, Quận 1

Thỏa thuận

Toàn thời gian - Không kinh nghiệm

Runner

74, Hai Bà Trưng, Quận 1

Thỏa thuận

Toàn thời gian - 1-2 năm

Waiter/ Waitress

74, Hai Bà Trưng, Quận 1

Thỏa thuận