Tên thương hiệu

DOSH

Địa chỉ

42 Nguyen Hue street, district 1

DOSH Doughnuts and Shakes

Toàn thời gian, Bán thời gian, Làm theo ca, Làm theo giờ, Linh động - Không kinh nghiệm, <1 năm, 1-2 năm

Phục Vụ - Tuyển Dụng Chi Nhánh Mới

154, Võ Văn Kiệt, Quận 1

18,700 - 22,600 vnd

Toàn thời gian, Bán thời gian - <1 năm, 1-2 năm

Barista - Tuyển Dụng Chi Nhánh Mới

154, Võ Văn Kiệt, Quận 1

19,000 - 25,000 vnd/ Giờ

Toàn thời gian, Bán thời gian - Không kinh nghiệm

Tổ Rửa - Tuyển Dụng Chi Nhánh Mới

154, Võ Văn Kiệt, Quận 1

3,600,000 - 4,000,000 vnd

Bán thời gian - Không kinh nghiệm

Bếp Nóng (Phụ Bếp) - Tuyển Dụng Chi Nhánh Mới

42, Nguyễn Huệ, Quận 1

4,600,000 - 5,000,000 vnd

Toàn thời gian - 1-2 năm

Bếp Nóng (Bếp Chính) - Tuyển Dụng Chi Nhánh Mới

154, Võ Văn Kiệt, Quận 1

5,000,000 - 6,500,000 vnd

Toàn thời gian, Bán thời gian - Không kinh nghiệm

Bếp Bánh (Phụ Bếp) - Tuyển Dụng Chi Nhánh Mới

154, Võ Văn Kiệt, Quận 1

4,500,000 - 5,000,000 vnd

Toàn thời gian - 1-2 năm

Bếp Bánh (Chính) - Tuyển Dụng Chi Nhánh Mới

154, Võ Văn Kiệt, Quận 1

5,400,000 - 7,500,000 vnd

Toàn thời gian, Bán thời gian - <1 năm

Cashier - Tuyển Dụng Chi Nhánh Mới

154, Võ Văn Kiệt, Quận 1

19,800 - 21,700 vnd/ Giờ